Ngày 20/03/2018, Viện Công nghệ môi trường tổ chức họp Hội đồng góp ý xây dựng đề xuất...
Viện Công nghệ môi trường được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan...
Ngày 30/3/2018, Viện Công nghệ môi trường đã phối hợp với nhóm Algae Group@UKM đến từ trư...
CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG MÃ SỐ: 9 52 03 20
Sáng ngày 21/2/2018, tức mùng 6 Tết Mậu Tuất, Ban Lãnh đạo Viện Công nghệ môi trường...
Ngày 16/4/2018, Học viện Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lễ công bố quyết định đạt...