Sau đợt mưa lũ đầu tháng 10 gây thiệt hại nặng nề cho một số tỉnh miền Bắc...
Viện Công nghệ môi trường được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan...
Ngày 25/07/2017, Viện Công nghệ môi trường đã tiếp GS. Kazumasa Hirata, trường Đại học Os...
Ngày 15-16/10/2016, Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Giải bó...
Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam...
Ngày 06/10/2017, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã...