TTĐN doan TN QTMT dao tao NCKH TKUD HTQT cong doan
Dự án: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp- Mã số VAST.TĐ.NANO-NN/15-18 ...
Từ ngày 30/11 đến 03/12/2016, tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã diễn...
Ngày 12/9/2016, Đoàn các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus (NASB)...
Ngày 15-16/10/2016, Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Giải bó...
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày 17/11/2016, Viện Công nghệ môi trường...
Ngày 28/10/2016, Viện Công nghệ môi trường (Viện CNMT) tổ chức Lễ kỷ niệm&...