Viện Công nghệ môi trường xin trân trọng Thông báo lần 1 "Diễn đàn Quốc tế lần thứ...
Năm 2016 Viện Công nghệ môi trường đã triển khai được 451 hợp đồng với tổng giá trị...
Ngày 12/9/2016, Đoàn các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus (NASB)...
Ngày 15-16/10/2016, Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Giải bó...
Viện Công nghệ môi trường giới thiệu Chương trình học bổng sau đại học của  Bộ Khoa ...
Ngày 25/2/2017, tại Văn phòng Huyện Ủy huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, Viện Công nghệ môi t...