Ngày 14/11/2019, ThS. Phạm Hoàng Long- phòng Ứng dụng và chuyển giao công ngh...
Sáng ngày 13/7/2018, Diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 - Industry....
Sáng ngày 28/10/2019, PGS. TS. Nguyễn Thị Huệ, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ môi trường ...
 Buổi đánh giá tiểu luận tổng quan và 03 chuyên đề trong chương trình đào tạo t...
Nhân dịp đón xuân Kỷ Hợi 2019, sáng ngày 29/01/2019, Viện Công nghệ môi trường (Viện CNMT...
Sáng ngày 30/10/2019, Viện Công nghệ môi trường (Viện CNMT) đã tổ chức buổi Lễ kỷ niệm...