Viện Công nghệ môi trường xin trân trọng Thông báo lần 1 "Diễn đàn Quốc tế lần thứ...
Viện Công nghệ môi trường được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan...
Ngày 12/9/2016, Đoàn các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus (NASB)...
Ngày 15-16/10/2016, Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Giải bó...
Ngày 25/2/2017, tại Văn phòng Huyện Ủy huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, Viện Công nghệ môi t...