Ngày 30.11.2018, tại Viện Công nghệ môi trường, Dự án KHCN trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KH...
Sáng ngày 13/7/2018, Diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 - Industry....
Nhằm tăng cường hợp tác trong trao đổi học viên, cán bộ nghiên cứu và công tác nghiên...
Ngày 06/11/2018, Khoa Công nghệ môi trường đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp...
Ngày 17/10/2018, Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức hoạt động team building nhân dịp kỷ...
Sáng ngày 12/11/2018, Viện Công nghệ môi trường (Viện CNMT) đã tổ chức buổi lễ trao Quyết...