Ngày 20/8/2019, Viện Công nghệ môi trường đã có buổi họp với Viện Khoa học vật liệu...
Sáng ngày 13/7/2018, Diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 - Industry....
 Ngày 12/8/2019, Viện Công nghệ môi trường đã đón tiếp đoàn Đài Loan đến thăm và làm...
 Ngày 17/8/2019, Khoa Công nghệ môi trường đã tổ chức họp với các học viên cao học K...
Nhân dịp đón xuân Kỷ Hợi 2019, sáng ngày 29/01/2019, Viện Công nghệ môi trường (Viện CNMT...
1. Họ và tên Chủ nhiệm dự án: Đỗ Văn Mạnh 2. Thuộc: Dự án tăng cường trang thiết...