Sáng ngày 22/4/2019, Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức họp Hội đồng khoa học về ...
Sáng ngày 13/7/2018, Diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 - Industry....
  Nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế cho nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực...
Ngày 02/02/2019, Khoa Công nghệ môi trường đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp...
Nhân dịp đón xuân Kỷ Hợi 2019, sáng ngày 29/01/2019, Viện Công nghệ môi trường (Viện CNMT...
Chiều ngày 20/5/2019, Viện Công nghệ môi trường (Viện CNMT) tổ chức buổi lễ chúc mừng PGS...