Thư viện video
Thống kê truy cập
3200551
Đang trực tuyến: 81
Trong tháng: 23107
Tổng số: 3200551
Tin tức nổi bật
Viện Công nghệ môi trường gửi tới cán bộ Thông báo số 282/TB-VCNMT ngày 23/7/2021 về việc danh sách thí sinh nộp phiếu và hồ sơ đăng ký  xét tuyển viên chức năm 2021.
Ngày 14/07/2021 Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức thẩm định quy trình và nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Ứng dụng phương pháp thử nghiệm AMES để đánh giá các chất có khả năng gây đột biến gen trong khí thải khi sử dụng dầu nhiên ...
Ngày 13/7/2021, Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ hợp tác với doanh nghiệp năm 2021 theo Quyết định số 420/QĐ-VCNMT ngày 9/7/2021 của Viện trưởng Viện Công...
Ngày 12/7/2021, Viện Hàn lâm KHCNVN đã tổ chức họp nghiệm thu cấp nhà nước đề tài: “Nghiên cứu, phát triển hệ thống giám sát chất lượng môi trường không khí bằng công nghệ Lidar mặt đất và viễn thám, ứng dụng thử nghiệm tại ...
Ngày 16/7/2021, tại Học viện Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 02 buổi đánh giá luận văn thạc sĩ cho 04 học viên cao học khoá 2019A (khoá 2019-2021), chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường thuộc Khoa Công nghệ môi trường. Mã số: 8 52 0...
Tên đề tài: “Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ viễn thám hỗ trợ giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ tỉnh Bình Định phục vụ nuôi trồng thuỷ sản tại địa phương và vùng phụ cận” mã số ĐTĐL.CN11/20 do ThS. Đinh Ngọc Đạt...
Ngày 21/06/2021 Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức thẩm định quy trình và nghiệm thu cấp cơ sở dự án “Hỗ trợ thương mại hoá quy trình công nghệ sản xuất nano tảo Spirulina platensis” mã số TTKHCN.DA.18-2018, do TS. Nguyễn ...
Viện Công nghệ môi trường gửi tới cán bộ Thông tư 01/2020/BVHTTDL ngày 22/5/2020 ban hành quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện
Trang 1/17 [1][2][3][4][5]>>
Liên kết website