Sáng ngày 10/10/2018, Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức buổi họp nghiệm thu cấp cơ sở....
Sáng ngày 13/7/2018, Diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 - Industry....
Nhằm tăng cường hợp tác trong trao đổi học viên, cán bộ nghiên cứu và công tác nghiên...
Sáng ngày 4/10/2018 tại phòng họp 212, Khoa Công nghệ môi trường đã tổ chức buổi Hội thảo...
Sáng ngày 21/2/2018, tức mùng 6 Tết Mậu Tuất, Ban Lãnh đạo Viện Công nghệ môi trường...
Chiều ngày 09/8/2018, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ...