Ngày 08/10/2019 Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt độn...
Sáng ngày 13/7/2018, Diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 - Industry....
 Ngày 13/9/2019, Viện Công nghệ môi trường đã đón tiếp đoàn Cục bảo vệ môi trường Đà...
 Ngày 17/8/2019, Khoa Công nghệ môi trường đã tổ chức họp với các học viên cao học K...
Nhân dịp đón xuân Kỷ Hợi 2019, sáng ngày 29/01/2019, Viện Công nghệ môi trường (Viện CNMT...
Chiều ngày 04/9/2019, Viện Công nghệ môi trường (Viện CNMT) tổ chức Lễ trao Quy...