Thống kê truy cập
3300815
Đang trực tuyến: 5
Trong tháng: 6454
Tổng số: 3300815

TS. Nguyễn Thành Đồng

                                                             LÝ LỊCH KHOA HỌC           

1. Họ và tên: Nguyễn Thành Đồng

2. Năm sinh: 1973                                                              3. Nam/Nữ: Nam

4. Học hàm:                                                               Năm được phong học hàm:

    Học vị: Tiến sĩ                                                       Năm đạt học vị: 2008

5. Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên

    Chức vụ: Trưởng phòng Giải pháp công nghệ cải thiện môi trường – IET

6. Địa chỉ nhà riêng: Số 15 ngõ 31 phố Yên Bái 2, Hai Bà Trưng, Hà nội

7. Điện thoại: CQ:  37627543              ; NR: 38218238                  ; Mobile: 0934591273

8. Fax:   37627543                                    E-mail: chdong200560078@yahoo.com

9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài, dự án:

     Tên tổ chức: Viện Công nghệ môi trường –Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

     Tên người Lãnh đạo:  Nguyễn Hoài Châu                               

     Địa chỉ tổ chức: 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm

Đại học

Khoa Hóa, Đại học Tổng hợp Hà nội

Hóa phân tích

1994

Thạc sỹ

Khoa Dược, Đại học quốc gia Chungnam, Hàn quốc

Phân tích Dược

2004

Tiến sỹ

Khoa Hóa, Đại học quốc gia Chungnam, Hàn quốc

Hóa phân tích

2008

Thực tập sinh khoa học

Khoa Hóa, Đại học quốc gia Chungnam, Hàn quốc

Phân tích nâng cao

2008-2010

 

11. Quá trình công tác 

 

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

Địa chỉ Tổ chức

 

4/2013-nay

Trưởng phòng

Viện Công nghệ Môi trường, VAST

18 Hoàng Quốc Việt, Hà nội

 

2/2010-4/2013

Phó trưởng phòng

Viện Công nghệ Môi trường, VAST

18 Hoàng Quốc Việt, Hà nội

 

2/2011-3/2011

Visiting Prof.

Khoa Hóa, Đại học Quốc gia Chungnam.

Daejeon, Hàn quốc

 

9/2008-1/2010

Postdoc

Khoa Hóa, Đại học Quốc gia Chungnam.

Daejeon, Hàn quốc

 

3/2005-8/2008

Học PhD.

Khoa Hóa, Đại học Quốc gia Chungnam.

Daejeon, Hàn quốc

 

9/2002-2/2005

Học MSc.

Khoa Dược, Đại học Quốc gia Chungnam

Daejeon, Hàn quốc

 

6/1999-8/2002

Nghiên cứu viên

Trung tâm Môi trường (Tiền thân của Viện Công nghệ Môi trường) -Viện Cơ học

264 Đội Cấn, Hà nội

 

10/1997-5/1999

Phân tích viên

Phòng thí nghiệm môi trường, Công ty Schmidt Việt Nam

Tòa nhà HITC, Cầu giấy, Hà nội

 

10/1994-9/1997

Phân tích viên

Trung tâm Phân tích thí nghiệm Địa chất

Km 9+300 Nguyễn Trãi

 

12. Các công trình công bố chủ yếu

(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến đề tài, dự án đăng ký trong 5 năm gần nhất)

 

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố

 

1

Analysis of pesticides in soil using d-SPE coupled to GC-MS

Coresponding author

Soil and Sediment Contamination: An International Journal

2014

 

2

A multiresidue method for the determination 234 pesticides in Korean herbs using GC-MS

First name author

Microchemical

Journal

2010

 

3

Rapid determination of 95 pesticides in soybean oil using LLE followed by centrifugation, freezing and d-SPE as cleanup steps and GC with MS detection.

First name author

Microchemical

Journal

2010

 

4

A multiresidue method for the determination of 118  pesticides in vegetable juice by GC-MS and LC-MS/MS.

First name author

Agricultural and

Food Chemistry

2009

 

5

A multi-residue method for the determination of 203 pesticides in rice paddies using GC-MS.

First name author

Analytica

Chimica Acta

2008

 

 

 

 

13. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

(trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, dự án đăng ký - nếu có)

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì

Thời gian

Thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

Nghiên cứu xây dựng qui trình phân

tích đồng thời các HCBVTV (khoảng 100 chất) trong môi trường đất bằng kỹ thuật sắc ký khí khối phổ

1/2011-12/2012

Chương trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phát triển ngành công nghiệp môi trường

Đã nghiệm thu

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã tham gia

Thời gian

Thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

Tiếp cận công nghệ sạch nghiên cứu

xử lý, tái chế bùn thải sinh học thành

nguyên liệu tạo ra chế phẩm vi sinh

vật hữu ích phục vụ cho nông lâm

nghiệp

2010-2011

Bộ KH&CN

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu xây dựng một số phương

pháp phát hiện doping nhóm beta

blocker và steroid trong nước tiểu

2011-2014

Bộ KH&CN

Chưa nghiệm thu

Nghiên cứu tạo chất trợ keo tụ từ bùn thải sinh học để ứng dụng trong xử lý nước thải

2013-2014

Bộ KH&CN

Chưa nghiệm thu