Phòng Công nghệ xử lý nước

Giới thiệu chung

NHIỆM VỤ CHÍNH

Nghiên cứu phát triển các công nghệ xử lý nước thải, tiết kiệm và thu hồi năng lượng;

Nghiên cứu phát triển các công nghệ tiên tiến xử lý các thành phần dinh dưỡng (Ni tơ, Phốt pho) trong nước và nước thải;

Nghiên cứu tối ưu hóa các quá trình và thiết bị công nghệ môi trường;

Tư vấn, thiết kế kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và thi công các công trình xử lý nước và nước thải.

KẾT QUẢ NỔI BẬT

Công nghệ UASB cải tiến, xử lý nước thải, kết hợp thu hồi năng lượng;

Công nghệ xử lý Ni tơ trong nước và nước thải; 

Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện và cơ sở chế biến thực phẩm. 

Tin tức hoạt động

Hội thảo “Công nghệ xử lý nước thải tiết... 22/09/2014
Sáng 16/9/2014, Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công n...

Kết quả đạt được

Hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp... 12/01/2015
Hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp lọc sinh học nhỏ giọt
Thiết bị UASB cải tiến 12/01/2015
Thiết bị UASB cải tiến (Upflow Anaerobic Sludge Blenket, Đệm bùn yếm khí d...