Phòng Phân tích chất lượng môi trường

Giới thiệu chung

NHIỆM VỤ CHÍNH

Phát triển kỹ thuật phân tích các thành phần môi trường;

Nghiên cứu phương pháp phân tích độc chất môi trường;

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano TiO2, ứng dụng trong xử lý các chất độc hại trong môi trường không khí và nước;

Điều tra, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do hóa chất và tác động đến sức khỏe con người;

Thực hiện các phân tích chuẩn về môi trường;

Đào tạo cơ bản và nâng cao về phân tích môi trường.

KẾT QUẢ NỔI BẬT

Xây dựng được quy trình phân tích chuẩn đối với các kim loại nặng trong mẫu không khí, đất, nước và sinh học trên các trang thiết bị hiện đại;

Chế tạo thành công màng và thiết bị làm sạch không khí;

Chế tạo thành công sơn nano TiO2 diệt khuẩn và nấm mốc;

Đạt chứng chỉ phòng thí nghiệm VILAS 366 phù hợp bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005, với trên 60 thông số môi trường đất, nước và không khí.

Tin tức hoạt động

Chúc mừng PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ và PGS.TS. ... 25/12/2012
Chiều ngày 24/12/2012, Viện Công nghệ môi trường tổ chức buổi Lễ chào mừng...
Quyết định bổ nhiệm phó trưởng phòng 03/02/2012
Ngày 24 tháng 10 năm 2011, Viện Công nghệ môi trường quyết định bổ nhiệm...

Kết quả đạt được

Màng lọc khí quang xúc tác TiO2/SiO2 và TiO2... 12/01/2015
Màng lọc khí quang xúc tác TiO2/SiO2 là vật liệu có kích thước sợi bông...
Các hợp đồng triển khai 09/02/2012
  Danh sách các hợp đồng thử nghiệm của phòng.