Thống kê truy cập
3852637
Đang trực tuyến: 250
Trong tháng: 104225
Tổng số: 3852637

Phòng Phân tích chất lượng môi trường

Giới thiệu

Phòng Phân tích chất lượng môi trường được thành lập theo quyết định số 22/QĐ-VCNMT ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Viện Công nghệ môi trường.

1. Chức năng và nhiệm vụ:

- Nghiên cứu cơ bản và nâng cao các phương pháp phân tích phục vụ đánh giá, dự báo, quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường;

- Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các chất độc hại tới con người và môi trường liên quan;

- Nghiên cứu chế tạo vật liệu tiên tiến ứng dụng trong xử lý các chất độc hại trong môi trường;

- Tư vấn lập hồ sơ trong lĩnh vực môi trường, triển khai các dịch vụ quan trắc, phân tích các mẫu môi trường, nông nghiệp, thực phẩm và y sinh học;

- Đào tạo và hợp tác quốc tế.

2. Nhân sự:

Hiện nay phòng có 25 cán bộ, trong đó có 01 Giáo sư; 02 Tiến sĩ; 13 Thạc sĩ và 9 cử nhân khoa học và kỹ sư. Chuyên ngành được đào tạo bao gồm: Công nghệ hóa học, hóa môi trường, hóa phân tích.

 

Lãnh đạo phòng

Cán bộ phòng

 

Phụ trách - Phó trưởng phòng:

ThS. Vũ Văn Tú

Chuyên môn: Hóa phân tích

Điện thoạI: 0912589540

Email: vvtuiet@gmail.com 

1. ThS. Vũ Văn Tú

2. ThS. Phạm Hải Long

3. GS.TS. Nguyễn Thị Huệ

4. TS. Nguyễn Thị Thanh Hải

5. TS. Phạm Quốc Việt

6. ThS. Trần Văn Cường

7. ThS. Phùng Đức Hòa

8. ThS. Hoàng Nam

9. ThS. Đậu Xuân Tiến

10. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh

11. ThS. Nguyễn Thị Ánh

12. ThS. Đỗ Thị Hiền

13. CN. Lê Minh Đức

14. ThS. Chu Việt Hải

15. ThS. Hoàng Minh Thắng

16. CN. Nguyễn Thị Hà Giang

17. CN. Lê Thị Thảo

18. ThS. Ngô Thị Thu Hương

19. CN. Đậu Thị Thương

20. ThS. Lê Thị Vân Anh

21. CN. Lê Tuấn Vinh

22. CN. Nguyễn Xuân Đạt

23. CN. Bùi Thị Thu Hiền

24. CN. Nguyễn Văn Chiến

25. CN. Tạ Thị Ngọc Anh

 

Phó trưởng phòng:

ThS. Phạm Hải Long

Chuyên môn: Hóa phân tích

Điện thoạI: 024.37911654

Email: longknu@gmail.com

 

 

3. Các đề tài và dự án đã thực hiện:

- Nghiên cứu và xây dựng quy trình phân tích tiêu chuẩn cơ sở một số kim loại nặng trong huyết thanh bằng phương pháp ICP – MS. 2008-2009.

- Xử lý ô nhiễm môi trường không khí bằng các vật liệu tự chế tạo sơn nano TiO2, TiO2/SiO2 và TiO2/sợi Al2O3. Đề tài cấp nhà nước, KC-08-/06-10.

- Nghiên cứu, xây dựng quy trình phân hủy mẫu tóc và nước tiểu để xác định các nguyên tố kim loại bằng phương pháp ICP-MS. Đề tài cơ sở chọn lọc cấp Viện Công nghệ môi trường, 2005.

- Tham gia dự án Pháp - Việt về Nghiên cứu môi trường lưu vực sông Đáy, 2006-2008.

- Tham gia dự án JICA(Việt- Nhật): Tăng cường năng lực của Viện KHVN trong bảo vệ Môi trường nước, 2003-2011.

- Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ biến tính ứng dụng để tách một số ion độc hại trong nước ngầm một số khu vực trên địa bàn Hà Nội. 2007-2008.

- Đánh giá hiện trạng và xây dựng kế hoạch hành động bảo vệ môi trường quận Hoàng Mai tới năm 2015. 2006-2007.

- Tham gia đánh giá tác động môi trường các khu đô thị, khu công nghiệp, sân golf tại Bắc Ninh, Bắc Giang quy mô 1500 ha, (Foxconn) 2007.

- Tham gia quan trắc, đánh giá môi trường đất ,nước, không khí tại các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Dự án với Cục Môi trường Hà Nội 2006-2007.

- Nghiên cứu áp dụng xây dựng phương pháp phân tích thuốc trừ  sâu clo hữu

cơ  và PCBs trong đất, nước và rau quả. Đánh giá qui trình theo QA/QC. Đề tài cấp Viện KH&CNVN, 2005-2006.

- Xây dựng quy trình công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp ozon hóa. Sở KH&CN Hà Nội. 2004-2005.

- Điều tra diện rộng hàm lượng As trong nước giếng khoan tại 12 tỉnh Việt Nam. UNICEF, Hà Nội,2004.

- Tham gia quan trắc môi trường nước hồ Hà Nội, dự án quy hoạch  tổng thể môi trường Hà Nội,  Nippon Koe. 2004-2005

- Nghiên cứu chế tạo các loại màng  TiO2 để xử lý các chất thải độc hại trong không khí và nứơc. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2002-2003.

4. Hợp tác quốc tế:

- Hơp tác với Đại học Osaka, Nagoya, Nhật Bản;

- Trường đại học Paris 7, Campigne, Pháp;

- Hơp tác với Tổ chức ERTC, Thailand;

- Hơp tác với Hàn Quốc.

5. Khen thưởng:

- Tập thể lao động tiên tiến năm 2012; 

- Giấy khen năm 2013.