Thống kê truy cập
3852656
Đang trực tuyến: 252
Trong tháng: 104244
Tổng số: 3852656
Phòng Phân tích chất lượng môi trường
Kết quả đạt được
Các bài báo đã được công bố
Các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ mà Phòng đã và đang thực...
Màng lọc khí quang xúc tác TiO2/SiO2 và TiO2...
Màng lọc khí quang xúc tác TiO2/SiO2 là vật liệu có kích thước sợi bông...
Các hợp đồng triển khai
  Danh sách các hợp đồng thử nghiệm của phòng.
Các đề tài nghiên cứu khoa học
 Phòng phân tích chất lượng môi trường có 02 đề tài độc lập cấp Nhà...