Thống kê truy cập
3852371
Đang trực tuyến: 38
Trong tháng: 103959
Tổng số: 3852371

Phòng Phân tích chất lượng môi trường

Kết quả đạt được

Các đề tài nghiên cứu khoa học

 Phòng phân tích chất lượng môi trường có 02 đề tài độc lập cấp Nhà nước, 2 đề tài hợp tác theo Nghị định thư, 5 đề tài cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2 đề tài chọn lọc cấp cơ sở và 7 đề tài khác gồm:

 I. Đề tài nghiên cứu độc lập cấp Nhà nước:

1. Tên Đề tài: Nghiên cứu xử lý ô nhiễm không khí bằng vật liệu sơn nano TiO2/Apatite, TiO2/Al2O3 và TiO2/Bông thạch anh. Mã số: KC 08.26/06-10

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Huệ.

Thời gian: Từ 2010.01/01/2009  đến 31/12/2010.

2. Tên Đề tài: Xử lý ô nhiễm môi trường không khí bằng các vật liệu tự chế tạo sơn nano TiO2, TiO2/SiO2 và TiO2/sợi Al2O3. Đề tài cấp nhà nước, KC-08-/06-10.

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Huệ.

II. Đề tài hợp tác theo Nghị định thư:

1.  Tên Đề tài: Tham gia chương trình CNRS (Pháp) – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề tài: Nghiên cứu môi trường lưu vực sông Đáy

Chủ nhiệm: GS.TS. Đặng Đình Kim.

Thời gian: Từ năm 2006 đến năm  2009.

2. Tên Đề tài: Tham gia dự án JICA(Việt- Nhật): Tăng cường năng lực của Viện KHVN trong bảo vệ Môi trường nước

Thời gian: Từ năm 2003 đến năm  2011.

III. Đề tài nghiên cứu độc lập cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

1.  Tên Đề tài: Nghiên cứu chế tạo các loại màng quang xúc tác TiO2­ để xử lý các chất thải độc hại trong không khí và nước

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Huệ

Thời gian: Từ năm 2002 đến năm  2003.

2. Tên Đề tài: Nghiên cứu và xây dựng phương pháp phân tích tiêu chuẩn một số kim loại trong huyết thanh liên quan đến bệnh rối loạn thần kinh của trẻ em, áp dụng trong chuẩn đoán và điều trị bệnh

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Huệ

Thời gian: Từ năm 2007 đến năm  2009.

3.  Tên Đề tài: Nghiên cứu chế tạo dụng cụ hấp thụ khí bằng khuếch tán thụ động ứng dụng trong quan trắc chất lượng môi trường không khí

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Huệ

Thời gian: Từ năm 2003 đến năm  2004.

4. Tên Đề tài: Nghiên cứu áp dụng và xây dựng phương pháp phân tích tiêu chuẩn PCBs và thuốc trừ sâu cơ clo trong đất, nước và thực phẩm ở VN. áp dụng QA/QC trong kiểm soát chất lượng số liệu

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Huệ

Thời gian: Từ năm 2005 đến năm  2006.

5. Tên Đề tài: Nghiên cứu và xây dựng quy trình phân tích tiêu chuẩn cơ sở một số kim loại nặng trong huyết thanh bằng phương pháp ICP – MS.

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Huệ,

Thời gian: Từ năm 2008 đến năm  2009.

IV. Đề tài nghiên cứu chọn lọc cấp cơ sở:

1. Tên Đề tài: Xây dựng quy trình xử lý mẫu tóc và nước tiểu để xác định các kim loại

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Huệ

Thời gian: 2005

2. Tên Đề tài: Xây dựng quy trình phân tích chì trong nước tinh khiết bằng phương pháp pha loãng đồng vị trên thiết bị ICP - MS

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Hải Long

Thời gian: Từ năm 2009 đến năm 2010.

3.  Tên Đề tài: Nghiên cứu, xây dựng quy trình phân hủy mẫu tóc và nước tiểu để xác định các nguyên tố kim loại bằng phương pháp ICP-MS.

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Huệ.

Thời gian: Năm 2005

V. Các Đề tài khác

1.Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ biến tính ứng dụng để tách một số ion độc hại trong nước ngầm một số khu vực trên địa bàn Hà Nội. Đề tài cấp thành phố Hà Nội. Kinh phí: 450 triệu đồng, thực hiện : 2007-2008.

2.Đánh giá hiện trạng và xây dựng kế hoạch hành động bảo vệ môi trường quận Hoàng Mai tới năm 2015. Đề tài cấp thành phố Hà Nội, 2006-2007. Kinh phí: 450 triệu đồng.

3.Tham gia đánh giá tác động môi trường các khu đô thị, khu công nghiệp, sân golf tại Bắc Ninh, Bắc Giang quy mô 1500 ha, (Foxconn) 2007. Kinh phí: 1300 triệu đồng

4. Tham gia quan trắc, đánh giá môi trường đất ,nước, không khí tại các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.Dự án với Cục Môi trường Hà Nội 2006-2007.

5.Xây dựng quy trình công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp ozon hóa. Sở KH&CN Hà Nội. 2004-2005. Kinh phí: 300 triệu đồng

6.Điều tra diện rộng hàm lượng As trong nước giếng khoan tại 12 tỉnh Việt Nam. UNICEF, Hà Nội,2004. Kinh phí: 800 triệu đồng.

7.Tham gia quan trắc môi trường nước hồ Hà Nội, dự án quy hoạch tổng thể môi trường Hà Nội, Nippon Koe, 2004-2005

 

 

 

Các bài viết khác