Thống kê truy cập
5090174
Đang trực tuyến: 73
Trong tháng: 849
Tổng số: 5090174

Phòng Phân tích chất lượng môi trường

Kết quả đạt được

Các hợp đồng triển khai

  Danh sách các hợp đồng thử nghiệm của phòng.

  

 
TT
 
Ngày ký HĐ
 
Tên khách hàng
 
Ghi chú
 
1
 
 
07/12/2010
 
 
Công ty hạ tầng và đầu tư tài chính VN
 
 
 
2
 
 
07/12/2010
 
 
UNDP
 
 
 
3
 
 
03/01/2011
 
 
Công ty TNHH Đồng kỹ thuật Korea - VN
 
 
 
4
 
 
03/01/2011
 
 
Xí nghiệp QL các nhà máy XLNT
 
 
 
5
 
 
21/01/2011
 
 
Cty TNHH Dayeon Bi JouVN
 
 
 
6
 
 
05/08/2010
 
 
Cty ARP
 
 
 
7
 
 
22/03/2011
 
 
Cty cổ phần Thạch Bàn
 
 
 
8
 
 
24/03/2011
 
 
Cty TNHH Nihon Etching VN
 
 
 
9
 
 
02/03/2011
 
 
Cty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
 
 
 
10
 
 
10/03/2011
 
 
Cty PTHT các KCN tỉnh Hà Nam
 
 
 
11
 
 
30/03/2011
 
 
Cty Điện tử Jaewon VN
 
 
 
12
 
 
11/01/2011
 
 
Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
 
 
 
13
 
 
26/04/2011
 
 
Cty CP Norfojk hatexco
 
 
 
14
 
 
26/04/2011
 
 
Cty THNHH Yoohan
 
 
 
15
 
 
12/05/2011
 
 
Trung tâm UDCN và Bồi dưỡng NVKTTV và MT
 
 
 
16
 
 
01/03/2011
 
 
Trung tâm QT và PT tài nguyên MT HN
 
 
 
17
 
 
22/02/2011
 
 
Trung tâm QT và PT tài nguyên MT HN
 
 
 
18
 
 
22/02/2011
 
 
Trung tâm QT và PT tài nguyên MT HN
 
 
 
19
 
 
22/02/2011
 
 
Trung tâm QT và PT tài nguyên MT HN
 
 
 
20
 
 
25/05/2011
 
 
Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về MT
 
 
HĐ 
Đào tạo
 
 
21
 
 
17/05/2011
 
 
Cty TNHH Meisei Việt Nam
 
 
 
22
 
 
23/05/2011
 
 
Cty TNHH Việt Nam Parkerizing Hà Nội
 
 
 
23
 
 
30/05/2011
 
 
Cty CP cơ khí điện lực
 
 
 
24
 
 
14/06/2011
 
 
Cty TNHH Kum Nam Print
 
 
 
25
 
 
22/05/2011
 
 
Cty cổ phần Xi măng TL
 
 
 
26
 
 
22/06/2011
 
 
 Cirum
 
 
 
27
 
 
08/06/2011
 
 
Cty CP Thép Việt - Ý
 
 
 
28
 
 
08/07/2011
 
 
Vinacomin
 
 
Đào tạo
 
 
29
 
 
15/06/2011
 
 
Cty Sanko Soken VN
 
 
 
30
 
 
04/01/2011
 
 
Cty CP Kỹ thuật và phân tích MT
 
 
HĐNT
 
 
31
 
 
20/07/2011
 
 
Cty TNHH NN MTV cơ khí QT
 
 
 
32
 
 
08/08/2011
 
 
Cty CP kỹ thuật và PTMT
 
 
 
33
 
 
05/09/2011
 
 
Cty CP xi măng TL
 
 
 
34
 
 
04/04/2011
 
 
TT QT và PT MT
 
 
 
35
 
 
18/10/2011
 
 
Chi cục BVMT Vĩnh Phúc
 
 
 
36
 
 
11/10/2011
 
 
Cty TNHH đầu tư TM Minh Hòa
 
 
 
37
 
 
04/11/2011
 
 
Cty TNHH VN Parkerizing HN
 
 
 
38
 
 
01/07/2011
 
 
Cty TNHH đầu tư TM Minh Hòa
 
 
 
39
 
 
10/11/2011
 
 
Cty CPTập đoàn Thạch Bàn
 
 
 
40
 
 
16/11/2011
 
 
Cty TNHH Dayeon Bi Jou VN
 
 
 
41
 
 
07/10/2011
 
 
TT quan trắc và phân tích MT Hải Dương
 
 
 
42
 
 
01/11/2011
 
 
Cty TNHH MD Flex Vina
 
 
 
43
 
 
16/06/2011
 
 
Ban quản lý dự án POP – PESTICIDES
 
 
 
44
 
 
08/11/2011
 
 
Cty CP Tập đoàn Vàng Bạc đá quý DOJI
 
 
 
45
 
 
12/1//2011
 
 
Cục cảnh sát PCTP về môi trường
 
 
Đào tạo
 
 
46
 
 
10/11/2011
 
 
Cục cảnh sát PCTP về môi trường
 
 
Đào tạo
 
 
47
 
 
01/01/2011
 
 
Cty TNHH Dịch vụ Quang Khải
 
 
HĐNT
 
 
48
 
 
10/11/2011
 
 
Cty CP cơ khí điện lực
 
 
 
49
 
 
18/11/2011
 
 
Cty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam
 
 
HĐNT
 
 
50
 
 
18/11/2011
 
 
Cty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II
 
 
HĐNT
 
 
51
 
 
01/07/2011
 
 
Cục kiểm soát ô nhiễm
 
 
 
52
 
 
01/07/2011
 
 
Cục kiểm soát ô nhiễm
 
 
 
53
 
 
18/05/2011
 
 
TT Nghiên cứu quan trắc và mô hình hóa MT
 
 
 
54
 
 
01/11/2011
 
 
Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Miền Bắc
 
 
 
55
 
 
06/12/2011
 
 
Công ty cổ phần năng lượng công nghệ
 
 
 
56
 
 
01/12/2011
 
 
Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Miền Bắc
 
 
 
57
 
 
01/12/2011
 
 
Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Miền Bắc
 
 
 
58
 
 
01/12/2011
 
 
Cty Yoohan
 
 
Các bài viết khác