Thống kê truy cập
2984129
Đang trực tuyến: 62
Trong tháng: 22931
Tổng số: 2984129
Phòng Phân tích độc chất môi trường

Giới thiệu chung

NHIỆM VỤ CHÍNH

Nghiên cứu các vấn đề cơ bản về phân tích độc chất môi trường;

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị phân tích nhanh môi trường;

Phân tích, đánh giá chất lượng môi trường nước, không khí và chất thải rắn phục vụ công tác kiểm soát ô nhiễm và thanh tra môi trường;

Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;

Đào tạo kỹ năng phân tích môi trường.

KẾT QUẢ NỔI BẬT

Đã xây dựng các quy trình phân tích đối với các hợp chất hữu cơ trong môi trường, các hợp chất POP (PAH, PCB, VOC, thuốc trừ sâu, thuốc kháng sinh,…) và phân tích nhanh dioxin bằng phương pháp thử nghiệm sinh học;

Chế tạo thiết bị đo nhanh chất lượng môi trường (COD, VOC, NO2, SO2, …);

Thực hiện các hoạt động kỹ thuật trong công tác thanh tra của Tổng cục Môi trường từ 2005 đến nay; 

Đạt chứng chỉ phòng thí nghiệm VILAS 386 phù hợp bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005.

Tin tức hoạt động

Lễ công bố và trao Quyết định cử Phụ...
Ngày 12/2/2015, Viện Công nghệ môi trường đã trao quyết trao Quyết định V/...
Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm...
Ngày 16/9/2014, Viện Công nghệ môi trường đã trao quyết định bổ nhiệm ...

Kết quả đạt được

Thiết bị UV-COD đơn giản và online
Thiết bị này có khả năng xác định hàm lượng COD nhanh trong nước
Các công trình nghiên cứu khoa học
Các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ mà Phòng đã và đang thực...
Các hợp đồng triển khai
Các hợp đồng triển khai ứng dụng của Phòng gồm: