Thống kê truy cập
3718421
Đang trực tuyến: 267
Trong tháng: 56709
Tổng số: 3718421
Phòng Phân tích độc chất môi trường
Kết quả đạt được
Các bài báo đã được công bố
Các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ mà Phòng đã và đang thực...
Thiết bị UV-COD đơn giản và online
Thiết bị này có khả năng xác định hàm lượng COD nhanh trong nước
Các hợp đồng triển khai
Các hợp đồng triển khai ứng dụng của Phòng gồm: