Thống kê truy cập
3718399
Đang trực tuyến: 289
Trong tháng: 56687
Tổng số: 3718399

Phòng Phân tích độc chất môi trường

Kết quả đạt được

Các hợp đồng triển khai

Các hợp đồng triển khai ứng dụng của Phòng gồm:

TT

Hợp đồng

Chủ trì

Thời gian thực hiện

1

Kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc ngành công nghiệp rượu bia, nước giải khát, mật rỉ đường, chế biến sữa, mủ cao su và tinh bột sắn trong phạm vi cả nước

Nguyễn Trọng Trúc

2009

 

2

Kiểm tra, thanh tra các cơ sở thăm dò, khai thác, tàng trữ, chế biến và vận chuyển dầu khí trên phạm vi cả nước, đề xuất biện pháp xử lý và quản lý theo quy định của pháp luật

Nguyễn Trọng Trúc

2009

 

3

Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở hành nghề vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại trên phạm vi toàn quốc

Nguyễn Trọng Trúc

2009

 

4

Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của các cơ khai thác và chế biến khoáng sản

Nguyễn Trọng Trúc

2009

 

5

Kiểm tra thanh tra đột xuất về môi trường theo quy định của pháp luật và QĐ của Bộ trưởng BTNMT phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm

Nguyễn Trọng Trúc

2010

6

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở được cấp phép hành nghề vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại” giữa Văn phòng Tổng cục môi trường và Viện công nghệ môi trường

Nguyễn Trọng Trúc

2010

7

Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án, cơ sở và khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc trách nhiệm kiểm tra, thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Trọng Trúc

2010

8

Kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, khu công nghiệp và cụm công nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên các lưu vực sông Cầu, Nhuệ Đáy, Sài Gòn – Đồng Nai và Thị Vải

Nguyễn Trọng Trúc

2010

 

Các bài viết khác