Thống kê truy cập
4027148
Đang trực tuyến: 62
Trong tháng: 47007
Tổng số: 4027148
Phòng Quản lý tổng hợp
Tin đơn vị
Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm...
Ngày 12/2/2015, Viện Công nghệ môi trường đã trao quyết trao Quyết định bổ...
Tiềm lực
Từ khi thành lập phòng đã có 09 cán bộ được chuyển từ một số...
Lễ bổ nhiệm phó trưởng phòng quản lý tổng...
Ngày 12/03/2012, Viện trưởng Viện Công nghệ môi trường ký Quyết định số 68...
Tham gia công tác đoàn thanh niên
Hưởng ứng các phong trào của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Viện...
Chức năng, nhiệm vụ
Phòng Quản lý tổng hợp có chức năng giúp Viện trưởng Viện Công nghệ môi...
Sự hình thành và phát triển
Phòng Quản lý tổng hợp được thành lập theo Quyết định số 393/2003/QĐ-KH...