Thống kê truy cập
4026951
Đang trực tuyến: 251
Trong tháng: 46810
Tổng số: 4026951

Phòng Quản lý tổng hợp

Tin đơn vị

Sự hình thành và phát triển

Phòng Quản lý tổng hợp được thành lập theo Quyết định số 393/2003/QĐ-KHCNVN ngày 07/4/2003 của Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quốc gia (nay là Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) có chức năng giúp Viện trưởng Viện Công nghệ môi trường quản lý và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tổ chức - cán bộ, đào tạo, hợp tác quốc tế, kế toán tài chính, quản trị và thực hiện một số nhiệm vụ công tác khác do Viện trưởng giao. 

Khi thành lập, Phòng Quản lý tổng hợp có 09 cán bộ từ Viện Hóa học, Viện Cơ học, Viện Khoa học vật liệu Viện Sinh thái Tài nguyên và Sinh vật, Phân viện hải dương học tại Hà Nội (nay là Viện Địa chất và Địa vật lý biển), Trung tâm Tiêu chuẩn, Công ty giầy Thụy Khê, Cục Ngoại giao đoàn và được đào tạo từ các chuyên ngành khác nhau như : Hóa học, Môi trường, Luật, Tài chính – Kế toán, Ngoại ngữ tiếng Anh, Hành chính, Văn thư lưu trữ


Hình ảnh các cán bộ của Phòng Quản lý tổng hợp năm 2004 

Hình ảnh các cán bộ của Phòng Quản lý tổng hợp năm 2010

    Hiện nay, số lượng cán bộ Phòng Quản lý tổng hợp là 16 cán bộ, trong đó 01 TS, 02 ThS, 06 ĐH, 01 CĐ, 06 Trung học.

Hình ảnh các cán bộ của Phòng Quản lý tổng hợp năm 2014

Các bài viết khác