Thống kê truy cập
4027145
Đang trực tuyến: 67
Trong tháng: 47004
Tổng số: 4027145

Phòng Quản lý tổng hợp

Tin đơn vị

Tham gia công tác đoàn thanh niên

Hưởng ứng các phong trào của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Viện Công nghệ môi trường, của Viện Khoa khoa học và Công nghệ Việt Nam các đoàn viên của Phòng Quản lý tổng hợp đã tham gia các phong trào Văn nghệ, thể thao ...

Hưởng ứng các phong trào của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Viện Công nghệ môi trường, của Viện Khoa khoa học và Công nghệ Việt Nam các đoàn viên của Phòng Quản lý tổng hợp đã tham gia các phong trào Văn nghệ, thể thao ...

Cụ thể tham gia phong trào sau :