Thống kê truy cập
4395284
Đang trực tuyến: 257
Trong tháng: 22851
Tổng số: 4395284
Phòng Thủy sinh học môi trường

Giới thiệu chung

NHIỆM VỤ CHÍNH

Nghiên cứu, đánh giá chất lượng môi trường liên quan đến bùng phát tảo độc;

Nghiên cứu công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường, sử dụng thực vật;

Nghiên cứu việc nhân và nuôi trồng các loài tảo giàu dinh dưỡng làm thực phẩm chức năng.

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Xây dựng và hoàn thiện công nghệ xử lý đất ô nhiễm kim loại nặng  bằng thực vật tại vùng khai thác khoáng sản;

Xác định được mối quan hệ của chất lượng nước với sự tồn tại và phát triển của các vi tảo, đặc biệt vi khuẩn lam độc, trong một số thủy vực nước ngọt quan trọng của Việt Nam, làm cơ sở để đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp;

Hoàn thiện công nghệ nhân, nuôi tảo Spirulina platensis trên cơ sở sử dụng các nguồn các bon khác nhau;

Đơn vị có nhiều ấn phẩm nghiên cứu khoa học trên các tạp chí  trong nước, cũng như quốc tế.

Tin tức hoạt động

Lễ công bố và trao Quyết định nghỉ hưu...
Sáng ngày 16/9/2014, tại Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức Lễ...

Kết quả đạt được

Các bài báo đã được công bố
Các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ mà Phòng đã và đang thực...
Sách chuyên khảo “ Vi khuẩn lam độc nước...
Nằm trong khuôn khổ lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam...
Các bài báo đã được đăng
 Phòng Thủy sinh học môi trướng đã có rất nhiều bài báo được đăng trê...
Các công trình nghiên cứu khoa học
 Các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ mà Phòng đã và đang thự...