Thống kê truy cập
4027124
Đang trực tuyến: 170
Trong tháng: 46983
Tổng số: 4027124

Phòng Thủy sinh học môi trường

Giới thiệu

Phòng Thủy sinh học môi trường được thành lập theo quyết định số 18/QĐ-VCNMT ngày 12/2/2007 của Viện Công nghệ môi trường

1. Chức năng, nhiệm vụ

- Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thủy sinh học và thực vật cạn, ứng dụng trong công tác bảo vệ môi trường;

- Triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu thủy sinh vật và thực vật cạn vào thực tiễn khai thác tài nguyên cũng như bảo vệ và xử lý ô nhiễm môi trường;

- Làm dịch vụ tư vấn khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực thủy sinh vật ứng dụng và bảo vệ môi trường;

- Nghiên cứu cơ bản các đối tượng sinh vật chỉ thị và tảo độc (hình thái, sinh thái, sinh lý, sinh hóa...);

- Triển khai áp dụng vào thực tiễn những đối tượng sinh vật chỉ thị phù hợp với điều kiện Việt Nam;

- Xây dựng các chỉ tiêu sinh học trong sinh quan trắc;

- Tham gia mạng lưới quốc gia về quan trắc môi trường, xúc tiến dịch vụ tư vấn khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực sinh quan trắc;

- Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ trong lĩnh vực liên quan;

- Đào tạo và tham gia đào tạo đại học và sau đại học về công nghệ sinh học môi trường.

2. Nhân sự: 

Hiện nay phòng có 07 cán bộ, trong đó có 01 Phó Giáo sư, 02 Tiến sĩ, 01 Thạc sỹ và 03 Cử nhân. Chuyên ngành được đào tạo bao gồm: Công nghê sinh học, công nghệ môi trường,…

 

Lãnh đạo phòng

Cán bộ phòng

Trưởng phòng

PGS. TS. Dương Thị Thủy

Chuyên môn: Công nghệ sinh học, Vi tảo và các ứng dụng của vi tảo trong bảo vệ môi trường.

Điện thoại: 04.38361623

Email: duongthuy0712@yahoo.com

1. PGS.TS. Dương Thị Thủy

2. ThS. Nguyễn Trung Kiên

3. TS. Hoàng Trung Kiên

4. TS. Vũ Thị Nguyệt

5. CN. Hoàng Thị Quỳnh

6. CN. Phạm Phương Thảo

7. CN. Nguyễn Thị Kiều Oanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Các đề tài đã thực hiện:

- Đề tài cấp Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam: Nghiên cứu sử dụng các loài thực vật thủy sinh điển hình cho xử lý nước thải công nghiệp chứa kim loại nặng và nước thải công nghiệp chế biến thực phẩm. 2005-2006

- Đề tài Nghị định thư Việt Nam và Pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ: Nghiên cứu chất lượng nước lưu vực sông Đáy. 2007 -2009

- Đề tài Cấp Nhà Nước KC 08.04/06-10: Nghiên cứu sử dụng thực vật để cải tạo đất bị ô nhiễm kim loại nặng tại các vùng khai thác khoáng sản. 2007-2010

- Đề tài Nghị định thư Việt Nam và Đức Bộ Khoa học và Công nghệ: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hút bùn của CHLB Đức để ổn định và phục hồi môi trường một số hồ ở Hà Nội. 2008-2009

- Đề tài độc lập cấp Nhà nước ĐTĐL.2009T/08: Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường nước và tảo độc tại hồ Núi Cốc (Thái Nguyên): Đề xuất cácgiải pháp quản lý tổng hợp nước hồ. 2009-2011

- Đề tài Viện trợ không hoàn lại IFS: Mối liên quan giữa chất lượng nước và cyanobacteria trong nước hồ Núi Cốc (Bắc Việt Nam). 2009-2011

- Đề tài NAFOSTED Kim Anh: Nghiên cứu khả năng xử lý ô nhiễm As trong đất vùng khai thác mỏ của loài Dương xỉ  Pityrogramma calomelanos L. 2010-2012

- Đề tài câp nhà nước KC08.08/11-15: “Nghiên cứu công nghệ sử dụng khí thải đốt than để sản xuất sinh khối vi tảo có giá trị dinh dưỡng”. 2012-2014

- Đề tài cấp nhà nước KC08/11-15: Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện Việt Nam để xử lý ô nhiễm môi trường kết hợp với tận dụng chất thải của các trang trại chăn nuôi lợn. 2012-2014

- Đề tài cấp VHLKH&CNVN. VAST.ĐLT.07/14-15: Nghiên cứu quy trình công nghệ xử lý nước thải chứa kim loại nặng bằng mùn cưa kết hợp với hệ thống đất ngập nước nhân tạo. 2013-2015

- Đề tài Viện trợ không hoàn lại IFS: Ảnh hưởng của các hoạt động của con người và khí hậu đến quần xã thực vật nổi, tảo silic bám trong hệ thống sông Hồng, Việt nam”. 2014-2016

- Đề tài NAFOSTED Kim Anh: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự xáo trộn sinh học và một số tác nhân hóa lý lên khả năng loại bỏ As và Cd của thực vật. 2014-2017

- Đề tài VAST: “Nghiên cứu chế tạo và sử dụng một số vật liệu nano để xử lý nhanh vi tảo gây hiện tượng "nở hoa" trong thủy vực nước ngọt”. 2015-2016 

- Đề tài NAFOSTED Dương Thủy: “Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động của con người và khí hậu đến cấu trúc, phân bố quần xã thực thực vật nổi, tảo bám trong lưu vực sông Hồng”. 2015-2017

4. Khen thưởng:

- 2012: Tập thể được giấy khen Viện CNMT

- 2013: Tập thể được giấy khen Viện CNMT

- 2014: Tập thể được giấy khen Viện CNMT