Thống kê truy cập
4027086
Đang trực tuyến: 242
Trong tháng: 46945
Tổng số: 4027086
Phòng Thủy sinh học môi trường
Kết quả đạt được
Các bài báo đã được công bố
Các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ mà Phòng đã và đang thực...
Sách chuyên khảo “ Vi khuẩn lam độc nước...
Nằm trong khuôn khổ lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam...
Các bài báo đã được đăng
 Phòng Thủy sinh học môi trướng đã có rất nhiều bài báo được đăng trê...
Các công trình nghiên cứu khoa học
 Các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ mà Phòng đã và đang thự...