Thống kê truy cập
4027126
Đang trực tuyến: 163
Trong tháng: 46985
Tổng số: 4027126

Phòng Thủy sinh học môi trường

Kết quả đạt được

Các công trình nghiên cứu khoa học

 Các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ mà Phòng đã và đang thực hiện (tính từ năm 2002 đến nay):

 I. Đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước:

1. Tên đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc, tảo gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra. KC 09-19.

Chủ nhiệm: TS. Chu Văn Thuộc, Viện ST và TN Biển.

Chu trì đề tài nhánh : TS. Trần Văn Tựa, Nghiên cứu sinh học tảo độc.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2004 đến năm 2005.

2.Tên đề tài: Nghiên cứu sử dụng thực vật để cải tạo đất bị ô nhiễm kim loại nặng tại các vùng khai thác khoáng sản. KC08-04/06-10.

Chủ nhiệm: GS. TS. Đặng Đình Kim.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2007 đến năm 2009.

Kinh phí: 3.300.000.000đ           

Phòng TSHMT tham gia và thực hiện chính đề tài.

3. Tên đề tài: Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường nước và tảo độc tại hồ Núi Cốc (Thái Nguyên). Đề xuất các giải pháp quản lý tổng hợp nước hồ. ĐTĐL.2009T/08.

Chủ nhiệm: TS. Trần Văn Tựa.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2009 đến năm 2010.

Kinh phí: 2500 triệu.

4. Tên đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện Việt Nam để xử lý ô nhiễm môi trường kết hợp với tận dụng chất thải của các trang trại chăn nuôi lợn. KC08.04/11-15

Chủ nhiệm: TS.NCVCC. Trần Văn Tựa

Thời gian thực hiện: Từ năm 2012 đến năm 2014.

Kinh phí khoảng: 8100 tr.

II. Đề tài nghiên cứu cấp VKHVN và Bộ

1. Tên đề tài: Nghiên cứu khai thác và sử dụng một số hoạt chất sinh học từ động vật và thực vật phục vụ đời sống.

Chủ trì nhánh đề tài: TS. Trần Văn Tựa

Thời gian thực hiện: Từ năm 2001 đến năm 2002.

2.Nhiệm vụ khoa học cấp Bộ TN&MT: "Điều tra phát hiện tảo độc tại các thủy vực trọng điểm của Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc làm cơ sở cho việc xây dựng chỉ tiêu quan trắc sinh học trong giám sát chất lượng nguồn nước"

Chủ nhiệm: GS.TS. Đặng Đình Kim, TS. Đặng Hoàng Phước Hiền

Thời gian thực hiện: Từ năm 2004 đến năm 2005.

3. Tên đề tài: Nghiên cứu sử dụng các loài thực vật thủy sinh điển hình cho xử lý nước thải công nghiệp chứa kim loại nặng và nước thải công nghiệp chế biến thực phẩm.

Chủ nhiệm: TS. Trần Văn Tựa

Thời gian thực hiện: Từ năm 2005 đến năm 2006.

Kinh phí: 300 triệu

4. Đề tài: Quan trắc tảo độc tại Sông Đà phục vụ hệ thống cấp nước sạch cho chuỗi đô thị Hoà Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Đông - Hà Nội.

Chủ nhiệm: GS.TS. Đặng Đình Kim,

Thời gian thực hiện: Từ năm 2006 đến năm 2007.

Kinh phí: 300 triệu

5. Tên đề tài: Đánh giá nhanh sự hiện diện của vi tảo lam độc bằng kỹ thuật SHPT và nghiên cứu đề xuất giải pháp khả thi phòng, chống hiện tượng bùng phát vi tảo trong đầm nuôi tôm sú thâm canh. Bộ NN&PTNT

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Sỹ Nguyên.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2008 đến năm 2010.

Kinh phí: 2.057.000.000 đ

6.Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ thu hồi CO2 từ khí thải đốt than để sản xuất sinh khối vi tảo giàu dinh dưỡng.

Chủ nhiệm: GS. TS Đặng Đình Kim

Thời gian: Từ năm 2010 đến năm 2011.

Kinh phí : 350 triệu

III. Đề tài nghiên cứu cấp Cơ sở

1. Tên đề tài: Nghiên cứu phân lập, giữ và nhân nhanh sinh khối một số loài vi tảo làm thức ăn tươi sống cho ấu trùng thuỷ sản kinh tế.

Chủ nhiệm: TS. Trần Văn Tựa

Thời gian thực hiện: Từ năm 2002 đến năm 2003.

Kinh phí: 20 tr.

2. Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng loại bỏ N & P từ nước thải của một số thực vật thuỷ sinh.

Chủ nhiệm: TS. Trần Văn Tựa.

Thời gian thực hiện: năm 2004.

Kinh phí: 25 tr.

3. Đề tài : Nghiên cứu khả năng xử lý ô nhiễm Chì ( Pb) trong đất ô nhiễm bằng cây cỏ vetiver

Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Tiến Cư. .

Thời gian thực hiện: Năm 2006

Kinh phí 30 triệu đồng

4. Tên đề tài: Nghiên cứu sử dụng thực vật có giá trị thương mại trong xử lý nước thải sinh hoạt bằng kỹ thuật thủy canh màng dinh dưỡng.

Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Trung Kiên.

Thời gian thực hiện: năm 2010.

Kinh phí: 30.000.000đ

IV. Đề tài hợp tác quốc tế

1.Tên đề tài: Đề án Pháp Việt: Chất lượng nước, chế độ thuỷ văn và đa dạng sinh học của sông Nhuệ. (Nghị định thư với CH Pháp).

Chủ nhiệm: GS.TS. Đặng Đình Kim.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2002 đến năm 2004.

2. Tên đề tài: Relationship between water quality and cyanobacteria in the Nui Coc reservoir (North of Vietnam). (NGOs)

Chủ nhiệm: TS. Dương Thị Thủy.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2009 đến năm 2011.

Kinh phí: 12.000 USD

V. Đề tài khoa học cơ bản:

1. Tên đề tài: Khả năng chống chịu và khử một số yếu tố ô nhiễm môi trường nước của vi tảo.

Chủ nhiệm: TS. Trần Văn Tựa.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2002 đến năm 2004.

2. Đề tài cơ bản: Nghiên cứu độc tính và độc tố của VKL độc gây nở hoa nước ngọt.

Chủ nhiệm: TS. Đặng Hoàng Phước Hiền.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2002 đến năm 2004.

3.Tên đề tài: Nghiên cứu đa dạng sinh học của một số loài tảo lam độc nước ngọt ở Việt Nam.

Chủ nhiệm: GS. Đặng Đình Kim.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2004 đến năm 2005.

4. Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng chống chịu, hấp thu và vận chuyển Asen của cây dương xỉ nhằm ứng dụng trong công nghệ cải tạo và phục hồi đất ô nhiễm Asen bằng công nghệ sử dụng thực vật.

Chủ nhiệm: TS. Trần Văn Tựa.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2006 đến năm 2007.

5. Đề tài : Nghiên cứu tác động của các yếu tố môi trường lên sinh trưởng và độc tính của vi khuẩn lam độc gây nở hoa nước ngọt làm cơ sở khoa học cho công tác ngăn ngừa, giám sát, quản lí và giảm thiểu tác động độc hại của chúng, bảo vệ nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường

Chủ nhiệm: TS. Đặng Hoàng Phước Hiền.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2006 đến năm 2007.

Kinh phí: 60 tr.

5.6. Đề tài:  Nghiên cứu một số gen mcy mã hoá độc tố để phát hiện Vi khuẩn lam gây độc tiềm tàng thuộc chi Microcystis

Chủ nhiệm: GS.TS. Đặng Đình Kim.

Thời gian : Từ năm 2006 đến năm 2007.

Kinh phí năm : 100. tr.

7.Tên đề tài: Nghiên cứu biến động thành phần loài vi khuẩn lam độc Microcystis và độc tố của chúng trong hai hồ chứa Hòa Bình và Núi Cốc.

Chủ nhiệm: TS. Dương Thị Thủy.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2011 đến năm 2012.

Kinh phí: 500.000.000đ

8. Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng xử lý ô nhiễm As trong đất vùng khai thác mỏ của loài dương xỉ Pityrogramma calomelanos L.

Chủ nhiệm: GS. Đặng Đình Kim.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2011 đến năm 2012.

Kinh phí: 600.000.000đ.

 

 

 

Các bài viết khác