Thống kê truy cập
4027091
Đang trực tuyến: 218
Trong tháng: 46950
Tổng số: 4027091

Phòng Thủy sinh học môi trường

Kết quả đạt được

Sách chuyên khảo “ Vi khuẩn lam độc nước ngọt”

Nằm trong khuôn khổ lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Viện Công nghệ môi trường giới thiệu cuốn chuyên khảo “Vi khuẩn lam độc nước ngọt” tới bạn đọc. Cuốn sách tập hợp các tư liệu quý báu, là tài liệu tham khảo bổ ích, có giá trị phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đào tạo đại học và sau đại học.

Cuốn chuyên khảo “Vi khuẩn lam độc nước ngọt” là cuốn sách đầu tiên của Việt Nam tổng kết các công trình nghiên cứu sâu và tương đối toàn diện về nhóm vi khuẩn lam (VKL) độc nước ngọt. Tác giả cuốn sách này là các nhà khoa học ở cả ba miền Bắc-Trung-Nam đã và đang tham gia các dự án, đề tài khoa học, có nhiều công bố trong nước cũng như quốc tế liên quan đến VKL độc nước ngọt.

 sachvkl

Chương I của sách đề cập tới các thông tin chung về nhóm VKL độc nước ngọt bao gồm phân bố, hình thái, đa dạng loài và các phương pháp nghiên cứu liên quan. Điểm nhấn của chương này là sự mô tả tương đối sâu một số loài VKL độc đặc trưng ở Việt Nam cũng như trên thế giới và những kết quả nghiên cứu liên quan thu được trong hai thập kỉ qua của các nhà khoa học Việt Nam.

Cuốn sách dành trọn Chương II cho các nghiên cứu độc tố VKL nước ngọt. Trong chương này, cấu trúc, chức năng, các dạng độc tố (bao gổm độc tố gan và thần kinh) cũng như sinh tổng hợp chúng được trình bày với các minh họa sự cố do VKL độc gây ra trên thế giới. Nhận thức tầm quan trọng và các ảnh hưởng xấu do các độc tố của VKL gây ra trong thủy vực, cuốn sách cung cấp cho độc giả một số thông tin liên quan đến khả năng phân hủy các độc tố này bởi vi sinh vật. Sử dụng vi khuẩn để xử lý Mycrocystin (MC) trong môi trường nước được đánh giá là phương pháp thân thiện với môi trường và có tiềm năng. Các nhóm vi khuẩn này đóng vai trò quan trọng trong quá trình tự làm sạch các thủy vực mà VKL độc sinh trưởng mạnh. Ngoài ra, các giải pháp phòng và chống sự sinh trưởng bùng phát của VKL độc được trình bày trong một chương riêng.

Tác động của độc tố VKL độc nước ngọt lên sinh vật được trình bày trong Chương III thông qua nghiên cứu  các quá trình thâm nhập và tích tụ VKL trong vi sinh vật, cơ chế gây độc cũng như tác động của các VKL này đối với cơ thể sinh vật.

Chương IV của cuốn sách dành cho việc làm rõ mối quan hệ VKL độc và các yếu tố môi trường bao gồm vật lý, hóa học và sinh học. Một số phương pháp hiện đại áp dụng cho nghiên cứu này cũng được mô tả thông qua các công trình của các đồng tác giả sách.

Các giải pháp quản lý VKL độc nước ngọt bao gồm các phương pháp phòng và chống sinh trưởng bùng phát của chúng được trình bày trong Chương V trên cơ sở tổng hợp, kế thừa các kết quả của quốc tế cũng như các công trình thực hiện tại Việt nam.

Thay cho phần kết luận, cuốn sách đề cập tới một số thành tựu và cách thức của việc nghiên cứu cơ bản cũng như xây dựng các giải pháp toàn diện nhằm quản lý hữu hiệu VKL độc nước ngọt - đối tượng đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của các nhà khoa học cũng như công chúng

Các bài viết khác