Thống kê truy cập
4395031
Đang trực tuyến: 83
Trong tháng: 22598
Tổng số: 4395031
Phòng Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ

Giới thiệu chung

Chức năng:

- Nghiên cứu một số vấn đề của khoa học cơ bản có định hướng ứng dụng.

- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới có hiệu quả cao phục vụ thiết thực sản xuất và đời sống.

- Phát triển hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực nghiên cứu và thực hiện chuyển giao công nghệ từ nước ngoài cho các cơ sở sản xuất trong nước.

- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến.

Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu làm chủ một số công nghệ mới tiên tiến trên thế giới để ứng dụng vào sản xuất và đời sống đạt hiệu quả kinh tế cao.

- Củng cố và phát triển quan hệ hợp tác lâu dài với các tổ chức KHCN ngoài nước, thực hiện thành công chuyển giao một số công nghệ cao từ nước ngoài vào Việt Nam.

- Tham gia đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao phục vụ nhu cầu phát triển công nghệ cho các cơ sở sản xuất.

- Quản lý đội ngũ cán bộ, tài sản của phòng.

Tin tức hoạt động

Kết quả đạt được