Thống kê truy cập
3246284
Đang trực tuyến: 16
Trong tháng: 13790
Tổng số: 3246284

Phòng Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ

Giới thiệu

Phòng Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ được thành lập theo quyết định số 19/QĐ-VCNMT ngày 12/2/2007 của Viện trưởng Viện Công nghệ môi trường.

1. Chức năng nhiệm vụ:

Nghiên cứu khoa học cơ bản có định hướng ứng dụng;

Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới có hiệu quả cao phục vụ thiết thực sản xuất và đời sống;

Phát triển hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực nghiên cứu và thực hiện chuyển giao công nghệ từ nước ngoài cho các cơ sở sản xuất trong nước;

Tham gia đào tạo cán bộ trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến;

Nghiên cứu làm chủ một số công nghệ mới, tiên tiến; Nghiên cứu làm chủ một số công nghệ mới, tiên tiến để ứng dụng vào sản xuất và đời sống đạt hiệu quả kinh tế cao;

Phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức khoa học công nghệ ngoài nước, thực hiện chuyển giao một số công nghệ cao từ nước ngoài vào Việt Nam;

Tham gia đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao phục vụ nhu cầu phát triển công nghệ cho các cơ sở sản xuất.

 

2. Nhân sự    

Hiện nay, phòng có 13 cán bộ, trong đó 01 Phó Giáo sư, 02 Tiến sỹ, 04 Thạc sỹ, 06 Cử nhân và Kỹ sư với các chuyên ngành như: Hóa, Sinh, Môi trường,…

 

Lãnh đạo phòng

Cán bộ phòng

 

Trưởng phòng:

TS. Trần Mạnh Hải

Chuyên môn: Kỹ thuật môi trường

Điện thoại: 0912289829

Email: haitm.iet@gmail.com

1. TS. Trần Mạnh Hải

2. PGS.TS. Nguyễn Hoài Châu

3. TS. Nguyễn Đình Chiến

4. ThS. Đào Trọng Hiền

5. ThS. Hoàng Thị Mai

6. ThS. Nguyễn Thị Thúy

7. ThS. Đoàn Quang Hà

8. CN. Nguyễn Chí Thanh

9. KS. Lê Văn Đàn

10. KS. Nguyễn Thanh Tùng

11. CN. Chu Thị Hảo

12. CN. Nguyễn Trung Tuấn

 13. CN. Cao Thị Dung

 

 

 

 

 

 

3. Các đề tài đã thực hiện

3.1. Đề tài cấp Nhà nước

- Tên đề tài:Nghiên cứu đánh giá khả năng nâng cao giá trị sử dụng và xây dựng công nghệ chế biến bentonite Lâm Đồng làm phụ gia thức ăn cho gia cầm.

+ Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Hoài Châu

+ Thời gian thực hiện: 2012-2015

3.2. Đề tài Hợp tác Quốc tế theo Nghị định thư

- Tên đề tài:Nghiên cứu chế tạo và phát triển ứng dụng một số vật liệu nano bạc để khử trùng trong y tế, đời sống và sản xuất

+ Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Việt Dũng

+ Thời gian thực hiện: 2007-2009

- Tên đề tài:Nghiên cứu chế tạo băng gạc điều trị vết thương trên cơ sở nano xenlulo được cố định men phân hủy protein

+ Chủ nhiệm: TS. Huỳnh Thị Hà

+ Thời gian thực hiện: 2010-2011

3.3. Đề tài và Dự án cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Tên đề tài:Nghiên cứu ứng dụng dung dịch điện hoạt hóa để thay thế các chất sát trùng trong trại nuôi tôm giống.

+ Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hoài Châu

+ Thời gian thực hiện: 2003 - 2004

- Tên đề tài:Khảo sát đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường chăn nuôi ở hai huyện Đông Anh (Hà Nội) và Vũ Thư (Thái Bình).

+ Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hoài Châu

+ Thời gian thực hiện: 2007

- Tên Dự án:Phát triển công nghệ chế tạo và triển khai ứng dụng vật liệu nano composit để xử lý nước bị ô nhiễm trong vùng lũ, lụt thành nước sinh hoạt qui mô hộ gia đình

+ Chủ nhiệm: CN. Đào Trọng Hiền

+ Thời gian thực hiện: 2012-2013

- Tên đề tài:Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite chứa nano bạc nhằm loại trừ tác hại của một số loại nấm tồn lưu trong đất và gây bệnh cho cây trồng để thay thế cho thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường

+ Chủ nhiệm: PGS. TS. Nguyễn Hoài Châu

+ Thời gian thực hiện: 2014-2015

- Tên đề tài: Nghiên cứu tách chiết tổ hợp enzym phân giải protein từ gan tụy cua biển Việt Nam

+ Chủ nhiệm: CN. Đào Trọng Hiền

+ Thời gian thực hiện: 2009

- Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp sử dụng vật liệu nano sắt để xử lý hạt giống ngô trước khi gieo nhằm kích thích tăng trưởng

+ Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Thanh Toàn

+ Thời gian thực hiện: 2012

3.5. Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp Thành phố

- Tên đề tài:Nghiên cứu tác động của việc xử lý hạt giống trước khi gieo bằng các hạt sắt, đồng và coban có kích thước siêu nhỏ đến năng suất và chất lượng của cây đậu tương

- Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Bích Hợp

- Thời gian thực hiện: 2014-2015