Thống kê truy cập
4792388
Đang trực tuyến: 5
Trong tháng: 94269
Tổng số: 4792388
Phòng Vi sinh vật môi trường

Giới thiệu chung

NHIỆM VỤ CHÍNH

Nghiên cứu cơ bản đa dạng vi sinh vật trong các hệ sinh thái để bảo vệ môi trường;

Nghiên cứu tạo các chế phẩm vi sinh vật phục vụ xử lý ô nhiễm môi trường;

Nghiên cứu phát triển công nghệ ứng dụng các chế phẩm vi sinh vật trong lĩnh vực xử lý ô nhiễm môi trường;

Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp bền vững (sản xuất và chế biến lương thực, thực phẩm, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản);

Làm dịch vụ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường và các lĩnh vực liên quan:

+ Tư vấn, chuyển giao công nghệ sản xuất và ứng dụng các chế phẩm vi sinh vật phục vụ cho xử lý ô nhiễm môi trường, sản xuất nông nghiệp;

+ Phân tích, đánh giá các loại vi sinh vật;

+ Phân tích, quan trắc, giám sát và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;

+  Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ trong lĩnh vực liên quan;

 + Đào tạo ngắn hạn chuyên ngành vi sinh vật môi trường và tham gia đào tạo đại học và sau đại học về Công nghệ Sinh học, công nghệ môi trường.

KẾT QUẢ NỔI BẬT

Quy trình sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh nhiệt Sagi Bio xử lý chất hữu cơ (rác thải sinh hoạt, phế thải nông nghiệp và công nghiệp chế biến thực phẩm…) thành phân hữu cơ vi sinh cho sản xuất nông lâm nghiệp, cải tạo đất hoang hóa.     

Quy trình sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh hữu íchSagi Bio-1 xử lý môi trường chuồng trại chăn nuôi gia súc gia cầm và các bãi chôn lấp chất thải;          

Quy trình sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh hữu ích Sagi Bio-2 xử lý nước thải giàu hữu cơ (hiếu khí, kị khí) và các ao hồ bị ô nhiễm hữu cơ;      

Quy trình ứng dụng các nhóm vi sinh  vật cộng sinh với thực vật để xử lý ô nhiễm kim loại nặng trong môi trường đất.     

Chuyển giao quy trình sản xuất các chế phẩm vi sinh xử lý ô nhiễm môi trường cho doanh nghiệp để thương mại hóa sản phẩm;

Quy trình sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh nhiệt Sagi Bio xử lý chất hữu cơ (rác thải sinh hoạt, phế thải nông nghiệp và công nghiệp chế biến thực phẩm…) thành phân hữu cơ vi sinh cho sản xuất nông lâm nghiệp, cải tạo đất hoang hóa.     

Quy trình sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh hữu íchSagi Bio-1 xử lý môi trường chuồng trại chăn nuôi gia súc gia cầm và các bãi chôn lấp chất thải;          

Quy trình sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh hữu ích Sagi Bio-2 xử lý nước thải giàu hữu cơ (hiếu khí, kị khí) và các ao hồ bị ô nhiễm hữu cơ;      

Quy trình ứng dụng các nhóm vi sinh  vật cộng sinh với thực vật để xử lý ô nhiễm kim loại nặng trong môi trường đất;

Chuyển giao quy trình sản xuất các chế phẩm vi sinh xử lý ô nhiễm môi trường cho doanh nghiệp để thương mại hóa sản phẩm.

 

Tin tức hoạt động

Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp....
Viện Công nghệ  môi trường tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ ...
Chúc mừng PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ và PGS.TS. ...
Chiều ngày 24/12/2012, Viện Công nghệ môi trường tổ chức buổi Lễ chào mừng...

Kết quả đạt được

Trích yếu luận án Tiến sỹ của Nguyễn...
 1. TÓM TẮT MỞ ĐẦU   - Tác giả : Nguyễn Thị Hòa   - ...
Chế phẩm sinh học Sagi Bio2 dùng cho các...
Được sản xuất từ các chủng vi sinh vật hữu ích thuộc nhóm vi sinh...
Chế phẩm vi sinh Sagi Bio-1 xử lý...
Chế phẩm vi sinh vật  Sagi Bio -1 được sản xuất từ các chủn...
Chế phẩm vi sinh vật ưa nhiệt (Sagi Bio)...
Chế phẩm vi sinh vật  Sagi Bio được sản xuất từ các chủng vi khu...
Các công trình nghiên cứu khoa học
 Các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ mà Phòng đã và đang thự...
Các bài báo đã được công bố
 Phòng Vi sinh vật có các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế và...