Thống kê truy cập
4026973
Đang trực tuyến: 227
Trong tháng: 46832
Tổng số: 4026973

Phòng Vi sinh vật môi trường

Giới thiệu

Phòng Vi sinh vật môi trường được thành lập theo quyết định số 17/QĐ-VCNMT ngày 12/2/2007 của Viện Công nghệ môi trường.

1. Chức năng, nhiệm vụ:

- Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng vi sinh vật trong công tác bảo vệ môi trường;

- Nghiên cứu cơ bản các đối tượng vi sinh vật chỉ thị (hình thái, sinh thái, sinh lý, sinh hóa...);

- Triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu vi sinh vật vào xử lý ô nhiễm môi trường (xây dựng các quy trình công nghệ ứng dụng vi sinh vật xử lý chất thải rắn, nước thải, khí thải phù hợp với điều kiện kinh tế, khí hậu của Việt Nam;

- Tạo các cơ chế phẩm vi sinh vật dùng cho xử lý ô nhiễm và sản xuất phân bón hữu cơ – vi sinh;

- Triển khai áp dụng vào thực tiễn những đối tượng vi sinh vật chỉ thị phù hợp với điều kiện Việt Nam;

- Làm dịch vụ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực vi sinh vật ứng dụng và bảo vệ môi trường (phân tích, đánh giá số lượng, chất lượng, hiệu quả của VSV);

- Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ trong lĩnh vực liên quan;

- Đào tạo và tham gia đào tạo đại học, sau đại học về công nghệ sinh học môi trường, công nghệ môi trường, Hợp tác đào tạo với các cơ sở khoa học trong và ngoài nước. Tăng cường làm các seminar khoa học phối hợp với các chuyên gia trong và ngoài nước.

2. Nhân sự:

Hiện nay Phòng có 06 cán bộ, trong đó có 02 Tiến sỹ, 02 Thạc sỹ và 02 Cử nhân và Kỹ sư. Chuyên ngành được đào tạo bao gồm: Sinh học, Công nghê sinh học, Công nghê sinh học môi trường,… 

Lãnh đạo phòng

Cán bộ phòng

 

 

Trưởng phòng:

TS. Hồ Tú Cường

Chuyên môn: CN và kỹ thuật môi trường

Điện thoại: 082.9299241

Email: hotucuong@gmail.com

   

1. TS. Hồ Tú Cường

2. ThS. Nguyễn Sỹ Nguyên

3. ThS. Đặng Thị Mai Anh

4. TS. Nguyễn Thị Nhàn

5. CN. Nguyễn Minh Thư

6. CN. Lương Thị Thu Hương

 

 

Phó Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Sỹ Nguyên

Chuyên môn: Sinh học

Điện thoại: 024.66587892

Email: nguyensy@yahoo.com