Thống kê truy cập
4026948
Đang trực tuyến: 248
Trong tháng: 46807
Tổng số: 4026948
Phòng Vi sinh vật môi trường
Kết quả đạt được
Trích yếu luận án Tiến sỹ của Nguyễn...
 1. TÓM TẮT MỞ ĐẦU   - Tác giả : Nguyễn Thị Hòa   - ...
Chế phẩm sinh học Sagi Bio2 dùng cho các...
Được sản xuất từ các chủng vi sinh vật hữu ích thuộc nhóm vi sinh...
Chế phẩm vi sinh Sagi Bio-1 xử lý...
Chế phẩm vi sinh vật  Sagi Bio -1 được sản xuất từ các chủn...
Chế phẩm vi sinh vật ưa nhiệt (Sagi Bio)...
Chế phẩm vi sinh vật  Sagi Bio được sản xuất từ các chủng vi khu...
Các công trình nghiên cứu khoa học
 Các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ mà Phòng đã và đang thự...
Các bài báo đã được công bố
 Phòng Vi sinh vật có các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế và...
Các hợp đồng triển khai
Các hợp đồng triển khai của Phòng từ năm 2002 đến nay: