Thống kê truy cập
4026955
Đang trực tuyến: 253
Trong tháng: 46814
Tổng số: 4026955

Phòng Vi sinh vật môi trường

Kết quả đạt được

Các công trình nghiên cứu khoa học

 Các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ mà Phòng đã và đang thực hiện (tính từ năm 2002 đến nay):

 1. Đề tài nghiên cứu độc lập cấp Nhà nước:

1. Tên đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn các chủng vi sinh vật phục vụ cho sản xuất chế phẩm vi sinh xử lý nước và bùn đáy ao nuôi tôm sú, cá tra năng suất cao tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Chủ nhiệm: (tham gia)

Thời gian thực hiện: Từ năm 2009 đến năm 2010.

2. Tên đề tài: Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường nước và tảo độc tại hồ Núi Cốc (Thái Nguyên): Đề xuất các giải pháp quản lý tổng hợp nước hồ

Chủ nhiệm: (tham gia)

Thời gian thực hiện: Từ năm 2009 đến năm 2010.

2. Đề tài hợp tác quốc tế theo Nghị định thư

1. Tên đề tài: Nghiên cứu xử lý, tái chế bùn thải sinh học thành nguyên liệu để tạo chế phẩm vi sinh vật hữu ích phục vụ cho nông nghiệp

Chủ nhiệm: Tham gia

Thời gian thực hiện: Từ năm 2010 đến năm 2011.

3. Đề tài nghiên cứu độc lập cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

1. Tên đề tài: Nghiên cứu nâng cao khả năng hấp thu kim loại nặng của thực vật thông qua hoạt động của nấm cộng sinh Arbuscular mycorrhizas

Chủ nhiệm: TS. Tăng Thị Chính

Thời gian thực hiện: Từ năm 2009 đến năm 2010.

2. Tên đề tài: Xây dựng mô hình công nghệ thu gom xử lý chất thải sinh hoạt cho cụm dân cư nông thôn bằng chế phẩm vi sinh vật Biomicromix thành phân bón hữu cơ vi sinh

Chủ nhiệm: TS. Tăng Thị Chính

Thời gian thực hiện: Từ năm 2009 đến năm 2010.

3. Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý ô nhiễm và làm sạch các ao hồ, kênh mương do ô nhiễm từ nước thải công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt, nước thải làng nghề bằng chế phẩm hữu cơ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Chủ nhiệm: TS. Tăng Thị Chính

Thời gian thực hiện: Năm 2009

4. Tên đề tài: Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật xử lý phế thải nông nghiệp thành phân bón hữu cơ - vi sinh, làm sạch môi trường nông thôn. Mô hình nhân rộng của Sở KH&CN Vĩnh Phúc

Chủ nhiệm: TS. Tăng Thị Chính

Thời gian thực hiện: Từ năm 2007 đến năm 2008.

5. Tên đề tài: Xây dựng công nghệ khả thi xử lý phế thải, nước thải của các nhà máy chế biến dứa

Chủ nhiệm: TS. Tăng Thị Chính

Thời gian thực hiện: Từ năm 2006 đến năm 2007.

6. Tên đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất chế phẩm vi sinh vật xử lý chất thải chăn nuôi gia súc ở tỉnh Hà Nam

Chủ nhiệm: TS. Tăng Thị Chính

Thời gian thực hiện: Từ năm 2006 đến năm 2007.

7. Tên đề tài: Tuyển chọn các chủng vi sinh vật phân hủy màng polymer sinh học (xenlulo-axetat và tinh bột axetat) và vật liệu composite gia cường bằng sợi thực vật

Chủ nhiệm: TS. Tăng Thị Chính

Thời gian thực hiện: Từ năm 2003 đến năm 2005.

4. Đề tài nghiên cứu chọn lọc cấp cơ sở

1. Tên đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi khuẩn có khả năng chống chịu và loại bỏ kim loại nặng trong môi trường nước thải mạ.

Chủ nhiệm: TS. Hồ Tú Cường

Thời gian thực hiện: Năm 2011