Thống kê truy cập
4027099
Đang trực tuyến: 201
Trong tháng: 46958
Tổng số: 4027099

Phòng Vi sinh vật môi trường

Kết quả đạt được

Chế phẩm sinh học Sagi Bio2 dùng cho các công trình xử lý nước thải giàu hữu cơ hiếu khí, thiếu khí và ao hồ bị ô nhiễm hữu cơ

Được sản xuất từ các chủng vi sinh vật hữu ích thuộc nhóm vi sinh vật ưa ấm (nhiệt độ sinh trưởng tối ưu 15 -370C) sinh tổng hợp mạnh các enzym ngoại bào (xenlulaza, amylaza và proteinaza), cạnh tranh dinh dưỡng với các vi sinh vật gây hại trong môi trường nước giảm phát sinh mùi hôi thối. 

 1.  Tên công nghệ/ Thiết bị (CN/TB): ): Chế phẩm sinh học Sagi Bio2 dùng cho các công trình xử lý nước thải giàu hữu cơ hiếu khí, thiếu khí và ao hồ bị ô nhiễm hữu cơ

2.  Mô tả đặc tính CN/TB:

-       Được sản xuất từ các chủng vi sinh vật hữu ích thuộc nhóm vi sinh vật ưa ấm (nhiệt độ sinh trưởng tối ưu 15 -370C) sinh tổng hợp mạnh các enzym ngoại bào (xenlulaza, amylaza và proteinaza), cạnh tranh dinh dưỡng với các vi sinh vật gây hại trong môi trường nước giảm phát sinh mùi hôi thối. 

-       Thông số kỹ thuật :

Mật đô vi sinh hữu ích  đạt: ≥109 CFU/gam, ml chế phẩm trong đó:

+ Vi khuẩn thuộc chi Bacillus: ≥109 CFU/gam, ml 

+ Xạ khuẩn Stretomyces: ≥108 CFU/gam, ml 

Chế phẩm không chứa các vi sinh vật độc hại như E.coli, Fecal coliform Salmonella…

3. Thuộc lĩnh vực:

Công nghệ sinh học – Hoá môi trường.

4. Ứng dụng triển khai:

Các chế phẩm vi sinh Sagi Bio đã được Tổng Cục môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép chế phẩm sinh học được sử dụng trong xử lý môi trường tại Việt Nam và được chuyển giao cho doanh nghiệp để sản xuất và thương mại hóa trên thị trường...

5. Liên hệ: 

PGS.TS. Tăng Thị Chính Viện Công nghệ môi trường, Viện HLKH&CN Việt Nam.

Điện thoại liên hệ: 0904187106

6. Địa chỉ: Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhà A30 -18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

7. Điện thoại: 04.37567854

8. Fax:            04.37911203 

 

 

 

Các bài viết khác