Thống kê truy cập
3300853
Đang trực tuyến: 43
Trong tháng: 6492
Tổng số: 3300853

Trung tâm Công nghệ môi trường tại TP Hồ Chí Minh

Giới thiệu

Trung tâm Công nghệ Môi trường TP.HCM được thành lập theo Quyết định số 86/QĐ-VCNMT ngày 23/3/2009 của Viện trưởng Viện Công nghệ môi trường.

1. Chức năng, nhiệm vụ

- Nghiên cứu các vấn đề khoa học – công nghệ, triển khai và ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ môi trường tại khu vực miền Nam;

- Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng và triển khai do Viện trưởng Viện Công nghệ môi trường giao;

- Đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ môi trường;

- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ môi trường thông qua việc xây dựng và triển khai các dự án hoạt động trong lĩnh vực môi trường tại miền Nam.

2. Nhân sự

Trung tâm Công nghệ môi trường tại thành phố TP.HCM hiện có 16 thành viên, trong đó gồm  01 Tiến sỹ, 02 thạc sĩ, 12 cử nhân/kỹ sư và 01 CĐ. Với các chuyên ngành như : Kỹ thuật môi trường, hóa phân tích, công nghệ sinh học, lưu trữ,….

Lãnh đạo phòng

Cán bộ phòng

 

 

Giám đốc:

ThS. Lê Minh Tuấn

Chuyên môn: Khoa học môi trường

Điện thoại: 0908899391

Email: tuangb@gmail.com

1. ThS. Lê Minh Tuấn

2. ThS. Nguyễn Lê Kim Phụng

3. TS. Nguyễn Duy Linh

4. CN. Nguyễn Thanh Vũ

5. CN. Đinh Khanh Tuấn

6. CN. Trần Tấn Hòa

7. CN. Nguyễn Trần Bích Linh

8. CN. Lê Minh Hùng

9. CN. Nguyễn Ngọc Phương

10. CN. Huỳnh Thị Hường

11. CN. Trương Hồng Phong

12. CN. Phạm Quốc Việt

13. CN. Nguyễn Thị Hồng Nhung

14. CN. Nguyễn Thị Hương Giang

15. CN. Nguyễn Trần Kim Tiền

 16. CĐ. Phan Thu Giang

 

 

 

 Phó Giám đốc:

ThS. Nguyễn Lê Kim Phụng

Chuyên môn: Khoa học môi trường

Điện thoại: 0989307846

Email: kimphung174@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

3. Kết quả nổi bật

- Đánh giá mức độ ô nhiễm trong nước thải cho các hệ thống cống chính Tàu Hủ - Bến Nghé - Kênh Đôi - Kênh Tẻ, 2010 và 2013

- Điều tra khảo sát, đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự xâm nhập thủy triều đến chất lượng nước thải đầu vào của nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng, JICA, 2012 – 2013

- HĐ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ triển khai đề tài nghiên cứu khoa học "NC chế tạo thử nghiệm thiết bị do COD nhanh phục vụ kiểm soát ô nhiễm môi trường công nghiệp"

- HĐ thực hiện nhiệm vụ HTQT về KH&CN theo NĐT "NC tạo chất trợ keo tụ từ bùn thải sinh học để ứng dụng trong xử lý nước thải"2013

- Nghiên cứu sử dụng TiO2 phân huỷ thuốc nhuộm azo trong nước thải, phối hợp Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng

4. Công tác hợp tác quốc tế

- Dự án hợp tác với JICA, Nhật Bản: Tăng cường năng lực của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Dự án WEPA: Hợp tác với Nhật Bản về môi trường nước khu vực châu Á.

- Dự án hợp tác với KOICA, Hàn Quốc: Tăng cường năng lực bảo vệ môi trường.

- Dự án hợp tác với ĐH Poitier, CH Pháp: Sự ô nhiễm nguồn nước do sử dụng hợp chất dược phẩm: Xác định đặc tính, sự có mặt, xử lý.

5. Thành tích nổi bật

- Đượctổ chức VILAS chứng nhận PTN đạt tiêu chuẩn VILAS số hiệu VILAS 450.

- ĐượcBộ Tài nguyên Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (2014), số hiệu chứng nhận VIMCERTS 032. 

6. Một số hình ảnh về thiết bị của Trung tâm:  

Hình 1: Máy sắc ký khí GC
Hình 2: Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS
Hình 3: Máy TC
           Hình 4: Thiết bị phân tích TOC – TN              
Hình 5: Thiết bị HPLC
           Hình 6: Thiết bị GC-MS