Thống kê truy cập
3300819
Đang trực tuyến: 9
Trong tháng: 6458
Tổng số: 3300819
Trung tâm Công nghệ môi trường tại TP Hồ Chí Minh
Tin đơn vị
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch....
Ngày 17 tháng 12 năm 2014,  Trung tâm Công nghệ Môi trường TP.HCM đượ...
Phòng Thử Nghiệm phù hợp với các yêu cầu...
Trung tâm Công nghệ Môi trường TP.HCM đã được Văn phòng Công nhận Chất l...
Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và...
Ngày 22 tháng 6 năm 2009,  Trung tâm Công nghệ Môi trường TP.HCM được...