Thống kê truy cập
3300870
Đang trực tuyến: 57
Trong tháng: 6509
Tổng số: 3300870

Trung tâm Công nghệ môi trường tại TP Hồ Chí Minh

Tin đơn vị

Phòng Thử Nghiệm phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 (VILAS 450)

Trung tâm Công nghệ Môi trường TP.HCM đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) công nhận Phòng Thử Nghiệm phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 (VILAS 450)