Thống kê truy cập
4395122
Đang trực tuyến: 159
Trong tháng: 22689
Tổng số: 4395122

Hội đồng khoa học

Chức năng, nhiệm vụ: Hội đồng khoa học Viện Công nghệ môi trường có chức năng tư vấn cho Viện trưởng về phương hướng, chiến lược khoa học, xét duyệt đề cương các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình hợp tác quốc tế, đào tạo cán bộ. Hội đồng khoa học Viện được tổ chức và hoạt động theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học đơn vị nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Chủ tịch Viện ban hành. 

 Hội đồng khoa học Viện Công nghệ môi trường nhiệm kỳ 2019 - 2021 được thành lập theo Quyết định số 1764/QĐ-VHL của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày 17 tháng 4 năm 2019. Hội đồng khoa học của Viện có 17 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch, 02 phó chủ tịch và 01 thư kí Hội đồng. Hội đồng khoa học Viện bao gồm các Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học về môi trường.

Ban thường trực Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2019 - 2021:

I. Chủ tịch hội đồng

 

 • GS.TS. Nguyễn Hoài Châu
 • CHỦ TỊCH

 

II. Phó Chủ tịch Hội đồng

 • TS. Nguyễn Thành Đồng

 

 

 • TS. Nguyễn Tuấn Minh

 

 

 III. Thư ký Hội đồng

 • TS. Dương Thị Hạnh
 • TS. Dương Thị Hạnh 
 • THƯ KÝ
 • Chuyên môn: Kỹ thuật môi trường
 • Điện thoại: 024.32121312
 • Email:dthanh.iet@gmail.com

 

 

IV. Ủy viên Hội đồng

 •  
 • GS. TS. Nguyễn Thị Huệ
 • GS. TS. Nguyễn Thị Huệ 
 • Chuyên môn: Phân tích môi trường, công nghệ nano
 • Điện thoại: 024.37916512, 0915381354
 • Email: nthue2003@gmail.com

 

 

 • GS. TS. Đặng Đình Kim
 • GS. TS. Đặng Đình Kim
 • Chuyên môn: Công nghệ sinh học môi trường
 • Điện thoại: 024.37910365; 0913271679
 • Email: ddkim@ietvn.vn, dangkim.iet@gmail.com

 

 

 • GS.TS. Trịnh Văn Tuyên

 

 

 • PGS. TS. Bùi Thị Kim Anh

 

 

 • PGS.TS Tăng Thị Chính

 

 

 

 • PGS. TS.Đỗ Văn Mạnh

 

 

 • PGS.TS. Lê Thanh Sơn
 • PGS. TS. Lê Thanh Sơn 
 • Chuyên môn: Kỹ thuật môi trường
 • Điện thoại: 024.37917734, 0915968187
 • Email: thanhson96.le@gmail.com

 

 

 • PGS. TS. Dương Thị Thủy

 

 

 • TS. Nguyễn Trần Điện
 • TS. Nguyễn Trần Điện 
 • Phó Viện trưởng Viện Công nghệ môi trường
 • Chuyên môn: Luật học
 • Điện thoại: 091.320.2545
 • Email: dieniet2002@gmail.com

 

 

 • TS. Nguyễn Thị Thanh Hải
 • TS. Nguyễn Thị Thanh Hải
 • Trưởng phòng Công nghệ Hóa lý môi trường
 • Chuyên môn: Kỹ thuật môi trường
 • Điện thoại: 091.618.2766
 • Email: hai0712@gmail.com

 

  

 •  
 • TS. Nguyễn Viết Hoàng
 • TS. Nguyễn Viết Hoàng 
 • Phó Trưởng phòng Giải pháp Công nghệ cải thiện môi trường
 • Chuyên môn: Kỹ thuật môi trường
 • Điện thoại: 097.976.3100
 • Email: ng.viethoang@gmail.com

 

 

 • TS. Phan Đỗ Hùng
 • TS. Phan Đỗ Hùng
 • Trưởng phòng Công nghệ Xử lý nước
 • Chuyên môn: Kỹ thuật môi trường
 • Điện thoại: 091.204.3387
 • Email: phdhung2000@yahoo.com

 

 

 • TS. Bùi Quang Minh
 • TS. Bùi Quang Minh
 • Giám đốc Trung tâm Công nghệ môi trường tại TPHCM
 • Chuyên môn: Hoá môi trường
 • Điện thoại: 028.38243291, 0933333657
 • Email: bui_quang_minh@yahoo.com