PGS.TS. Trịnh Văn Tuyên

 Chức vụ: Viện trưởng

 Chuyên môn: Công nghệ hóa học, môi trường 

 Lĩnh vực phụ trách: Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tổ chức, tài chính và quản lý chung

 Địa chỉ: Phòng 206, Viện Công nghệ môi trường, nhà A30, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

 Điện thoại: 024.37569135