PSG. TS. Nguyễn Thị Huệ

Chức vụ: Phó Viện trưởng; Trưởng phòng phân tích chất lượng môi trường

Chuyên môn: Phân tích môi trường, công nghệ nano 

Lĩnh vực phụ trách: Công tác đào tạo

Địa chỉ: Phòng 204, Viện Công nghệ môi trường, nhà A30, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.37916512.