Thống kê truy cập
3200616
Đang trực tuyến: 89
Trong tháng: 23172
Tổng số: 3200616

Thành tựu đạt được

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

* Đã tổ chức thành công 12 hội nghị, hội thảo quốc gia và quốc tế về môi trường; hơn 50 công trình nghiên cứu đã được công bố trên các tạp chí khoa nước ngoài; gần 300 công trình nghiên cứu đã được công bố trên các tạo chí, Hội nghị quốc gia; 02 bằng phát minh, sáng chế; 04 đầu sách đã được xuất bản; 05 giải thưởng KH&CN.

TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG                            

Lĩnh vực:

   * Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường;

   * Tư vấn đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC);

   * Tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thiết kế các hệ thống quan trắc và xử lý ô nhiễm môi trường;

   * Thi công xây dựng và chuyển giao công nghệ các công trình quan trắc và xử lý ô nhiễm môi trường;

   * Sản xuất, cung cấp các vật liệu, dụng cụ, thiết bị phục vụ bảo vệ môi trường và sản xuất sạch hơn;

   * Triển khai áp dụng vào thực tiễn các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng môi trường; Tư vấn xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quản lý môi trường, quản lý tổng hợp lưu vực sông và vùng duyên hải;

Nhiều công trình nghiên cứu của Viện đã được ứng dụng vào thực tiễn phục vụ sản xuất và đời sống mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội - được nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương trong cả nước quan tâm và đánh giá cao. Ví dụ: hệ thống xử lý nước thải, lò đốt rác y tế, hệ thống khử trùng nước …;

Các hợp đồng triển khai, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam là một trong những chức năng, nhiệm vụ của Viện Công nghệ môi trường.

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

1. Đào tạo ngắn hạn:

Tổ chức và phối hợp với các cơ quan trong và ngoài nước tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cơ bản và nâng cao về phân tích, đánh giá môi trường, xử lý ô nhiễm và quản lý môi trường.

2. Đào tạo sau Đại học:

Đào tạo trình độ tiến sỹ, chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, mã số 62520320 (theo Quyết định số 499/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Hiện nay có 28 nghiên cứu sinh đang được đào tạo tại Viện Công nghệ môi trường, trong đó có 6 cán bộ của Viện:

Đã hoàn thành đào tạo được 01 tiến sỹ trong năm 2014. 

3. Phối hợp đào tạo Đại học và sau Đại học:

Với các trường Đại học (Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng, Đại học Phương Đông, ...) và các Viện nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam (Viện Hóa học, Viện Hóa các hợp chất thiên nhiên, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học vật liệu, Viên Cơ học,…)

Từ khi thành lập đến nay, số cán bộ Viện công nghệ môi trường hoàn thành các khóa đào tạo ở nước ngoài bậc tiến sỹ là 10 và bậc thạc sỹ là 25. Hiện tại, số cán bộ của Viện đang được đào tạo ở nước ngoài bậc tiến sỹ là 9, bậc thạc sỹ là 1. 

4. Đào tạo cán bộ của Viện ở Nước ngoài:

 Thúc đẩy việc đào tạo cán bộ của Viện tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo ngoài nước, thông qua các dự án hợp tác quốc tế và các chương trình đào tạo của Việt Nam.

HỢP TÁC QUỐC TẾ

Viện đã ký các văn bản thỏa thuận và thực hiện các hợp tác về nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng và đào tạo với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo của Pháp, Đức, Canada, Thụy Điển, Úc, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Belarus, Ucraina.       

Đã thực hiện nhiều dự án, nhiệm vụ hợp tác quốc tế liên quan đến điều tra, phân tích, đánh giá chất lượng môi trường; công nghệ xử lý nước; quản lý chất lượng nước, tài nguyên nước. Tiêu biểu là:

- Dự án JICA, Nhật Bản (2003-2011): Tăng cường năng lực của Viện KH&CN VN trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nước (pha 1: 2003-2006, pha 2: 2007-2011);

- Dự án KOICA, Hàn Quốc: Tăng cường năng lực bảo vệ môi trường cho một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Việt Nam (pha 1: 2003-2005, pha 2: 2007-2009);  

- Dự án Việt - Pháp 1: Nghiên cứu chất lượng nước hệ thống sông Nhuệ - sông Tô Lịch (2001-2004);

- Dự án Việt - Pháp 2: Nghiên cứu chất lượng môi trường nước sông Đáy - sông Nhuệ (2007-2009);

- Dự án NEDO 1: Nghiên cứu xử lý nước thải giàu dinh dưỡng thu hồi năng lượng (2006-2007);

- Dự án NEDO 2: Nghiên cứu xây dựng công nghệ sinh thái xử lý nước thải dệt nhuộm (2007-2009);

- Dự án hợp tác với Đại học tổng hợp Kyoto: Công nghệ quản lý Chất thải rắn và vệ sinh môi trường (2005-2007); 

- Dự án EU ASEMWATERNET: Diễn đàn hợp tác đa bên về sử dụng bền vững tài nguyên nước (2006-2009);

- Dự án hợp tác với Canada: Quản lý tổng hợp lưu vực sông Cầu (2007-2012);

- Dự án hợp tác với Canada: Tiếp cận công nghệ sạch nghiên cứu xử lý, tái chế bùn thải sinh học thành nguyên liệu tạo ra chế phẩm vi sinh vật hữu ích phục vụ cho nông lâm nghiệp (2010-2011);

- Dự án hợp tác với Liên bang Nga: Nghiên cứu quy trình công nghệ sử dụng dung dịch hoạt hóa điện hóa trong một số ngành trồng trọt, chăn nuôi và chế biến thực phẩm (2004-2006);

- Dự án hợp tác với Liên bang Nga: Nghiên cứu chế tạo và phát triển ứng dụng một số vật liệu nano bạc để khử trùng trong y tế, đời sống và sản xuất (2007-2009);

- Dự án hợp tác với Liên bang Nga: Nghiên cứu phát triển và ứng dụng hệ thống xử lý ô nhiễm không khí TIOKRAFT trên cơ sở vật liệu xác tác quang TiO2 (2011-2013);

- Dự án hợp tác với Belarus: Nghiên cứu hiệu ứng sinh học của các hạt nano bạc (2011 - 2012).

CÁC ĐỐI TÁC CHÍNH PHÍA VIỆT NAM

- Bộ KH&CN: Xây dựng và thực hiện các đề tài độc lập, các chương trình nghiên cứu KH&CN, các nhiệm vụ theo Nghị định thư cấp nhà nước. 

- Bộ TN&MT: Cung cấp dịch vụ, tư vấn về điều tra, quan trắc, phân tích, đánh giá, dự báo chất lượng môi trường, xử lý ô nhiễm; xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải, quản lý tài nguyên, môi trường biển và trên đất liền.

- Bộ Công Thương: Cung cấp giải pháp và thiết bị xử lý chất thải, ô nhiễm công nghiệp.

- Bộ NN&PTNT: Cung cấp giải pháp và sản phẩm xử lý ô nhiễm trong sản xuất, chế biển nông sản, thực phẩm, chăn nuôi…; cung cấp giải pháp ứng phó thiên tai và quản lý các nguồn nước. 

- Các trường đại học: Đào tạo sinh viên, thạc sỹ, tiến sỹ và đạo tạo ngắn hạn theo chuyên đề.

- Các địa phương: Triển khai các nghiên cứu khoa học công nghệ với các sở KH&CN, thực hiện các nhiệm vụ của các sở TN&MT, sở Công Thương, sở NN&PTNT.