Sáng chế - Giải pháp

Thứ Hai, 05/11/2018 | 12:00 SA
Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích: Quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ rác thải và phụ phẩm nông nghiệp
Ngày 13/6/2018, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp bằng độc quyền Giải pháp hữu ích: "Quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ rác thải và phụ phẩm nông nghiệp" cho tác giả: Tăng Thị Chính.

 

Các bài viết khác
Hoạt động của viện