Tin tức Khoa học Công nghệ

Thứ Năm, 28/03/2019 | 12:00 SA
Bảo vệ nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 Ngày 21/2/2019, TS. Dương Thị Hạnh - phó Trưởng phòng Quản lý tổng hợp, Viện Công nghệ môi trường đã bảo vệ nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tên đề tài:“Nghiên cứu ứng dụng hệ thống phát hiện và định lượng tự động với cơ sở dữ liệu GC-MS để phân tích đồng thời các hợp chất hữu cơ bán bay hơi trong bụi không khí”. 

 Tham dự buổi bảo vệ có GS. TS Phạm Hoàng Long, chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Vũ Đức Lợi, phản biện 1; TS. Đào Hải Yến, phản biện 2; TS. Nguyễn Thị Phương Chi, thư ký khoa học và 05 ủy viên Hội đồng. 

Tại buổi nghiệm thu, các thành viện trong Hội đồng đã đưa ra các nhận xét, phản biện kết quả thực hiện của đề tài đồng thời góp ý, yêu cầu chỉnh sửa để chủ nhiệm đề tài hoàn thiện.

Hội đồng làm việc dựa trên tinh thần khách quan, minh bạch, nghiêm túc để đưa ra những kết luận chính xác để chủ nhiệm đề tài có thể tiến hành hoàn thiện nghiên cứu của mình sau khi được thông qua.

Sau buổi nghiệm thu, 100% các thành viên trong Hội đồng đã nhất trí đồng ý nghiệm thu. Đề tài có kết quả xuất sắc với số điểm bình quân là 91,38 điểm.

 

 

Hoạt động của viện