Hoạt động của viện
Thống kê truy cập
3246302
Đang trực tuyến: 34
Trong tháng: 13808
Tổng số: 3246302

Khoa học - Công nghệ

Các Công trình công bố năm 2018
Thứ Năm, 25/07/2019 | 12:00 SA

Tổng số 78 công trình công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế của Viện Công nghệ môi trường năm 2018, cụ thể như sau:

1.    - Số bài báo trong tạp chí thuộc danh sách SCI: có 12 bài;  

2.    - Số bài báo trong tạp chí thuộc danh sách SCI-E: có 10 bài;

3.    - Số bài báo quốc tế trong tạp chí/proceedings không thuộc danh sách SCI nhưng có mã số quốc tế ISSN hoặc ISBN: có 09 bài

4.   - Số bài báo trên 12 tạp chí quốc gia do Viện KHCNVN xuất bản: có 12 bài;

 

5.    - Số bài báo trên các tạp chí/proceedings quốc gia do nhà xuất bản trong nước xuất bản và có số lưu chiểu (không kể bài trên 12 tạp chí do Viện KHCNVN xuất bản): có 35 bài.  

Chi tiết mời xem file đính kèm./.