Thống kê truy cập
4026972
Đang trực tuyến: 229
Trong tháng: 46831
Tổng số: 4026972

Bài báo

Các bài báo được đăng năm 2012
Thứ Hai, 30/12/2013 | 12:00 SA

Các bài báo công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế của Viện Công nghệ môi trường năm 2012 gồm có 68 bài báo như sau:

 

Tên bài báo khoa học

Tên  tác giả (ghi đủ tên tác giả, hoặc các tác giả chính)

Tên tạp chí, kỷ yếu

(Ghi cả số ISSN của tạp chí, kỷ yếu)

Tập

Số

Trang

Năm công bố

I. Bài báo trên tạp chí quốc tế
1. Tạp chí thuộc danh sách SCI (gửi kèm bản sao toàn văn các bài báo)

Effects of blending composition of tung oil and ultrasonic irradiation intensity on the biodiesel production

Đỗ Văn Mạnh

Energy

48

 

519-524

2012

Parameter evaluation of biodiesel production from unblended and blended Tung oils via ultrasound-assisted process

Đỗ Văn Mạnh

Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers

43

3

368-373

2012

Biodiesel production from Tung oil and blended oil via ultrasonic transesterification process

Đỗ Văn Mạnh

Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers

42

4

640-644

2011

A gentle method to graft thiol-functional groups onto silica gel for adsorption of silver ions and immobilization of silver nanoparticles

Dang Viet Quang, J.E. Lee, J.K. Kim, Y.N. Kim, G.N. Shao, H.T. Kim

Powder Technology

235

 

221-227

2013

Effect of the gelation on the properties of precipitated silica powder produced by acidizing sodium silicate solution at the pilot scale

Dang Viet Quang, J.K. Kim, J.K. Park, S.H. Park, G. Elineema, P.B. Sarawade, H.T. Kim

Chemical Engineering Journal

209

 

531-536

2012

Bacterial polymer production using pretreated sludge as raw material and its floccultaion and dewatering potential

T.T.More, S.Yan, N.V.Hoang, R.D. Tyagi, R.Y. Surampalli

Bioresource Technology (ISSN: 0960-8524)

121

 

425 – 431

2012

Seasonal variation of cyanobacteria and microcystins in the Nui Coc Reservoir, Northern Vietnam.

DOI: 10.1007/s10811-012-9919-9

 

Duong Thi Thuy, Le Thi Phuong Quynh, Dao Thanh-Son, Pugmacher Stephan, Rochelle-Newall Emma, Hoang Trung Kien, Vu Thi Nguyet, Ho Tu Cuong, Dang Dinh Kim.

Journal of Applied Phycology

 

ISSN

0921-8971

 

 

DOI: 10.1007/s10811-012-9919-9

 

 

2013

Mercury capture into biogenic amorphous selenium nanospheres produced by mercury resistant Shewanella putrefaciens 200.

Shenghua Jiang, Cuong Tu Ho, Ji-Hoon Lee, Hieu Van Duong, Seunghee Han, Hor-Gil Hur

 

Chemosphere  ISSN:  1879-1298

87

 

621-624

2012

2. Tạp chí thuộc danh sách SCI-Expanded (gửi kèm bản sao toàn văn các bài báo)

Effect of soil pH on arsenic hyperaccumulation capacity in Pityrogramma calomelanos L.

B.T. Kim Anh, D.D Kim, P.Kuschk, T.V.Tua, N.T Hue and N.N.Minh

Journal of Environmental Biology

Vol.14/2013

 

 

2012

Preparation of amino-funztionalized silica for copper removal from an aqueous solution

Dang Viet Quang, J.K. Kim, P.B. Sarawade, Dang Huu Tuan, H.T. Kim.

Journal of Industrial and Engineering Chemistry

18

 

83-87

2012

3. Tạp chí/Proceedings Quốc tế không thuộc danh sách SCI, nhưng có mã số ISSN hoặc ISBN (gửi kèm bản sao toàn văn các bài báo)

Characterization of Calcium-doped Silica Gel Prepared in an Aqueous Solution

Dang Viet Quang. J.K. Park, J.K. Kim, G. Elineema, G.N. Shao, J.E.Lee and H.T. Kim

Resources processing

 

59

33-41

2012

Production of Tung-oil Based Biodiesel via Ultrasonic Transesterification  Process

Do Van Manh, C.C. Chang, Y.H. Chen, C.Y.Chang, Chau Van Minh and Hoang Duc Hanh

Proceedings of The 2011 International Symposium on Provide Energy Potential of Biomass

 

 

79-88

2011

Potential of Ulva sp. in biofiltration and bioenergy production. 

Dang TT, Yasufumi M, Dang DK

Journal of Vietnamese Environment.

ISSN 2193-6471

3

1

55-59

2012

Effect of Saline Concentrations on Biological Nitrification in Batch Reactor

Y.J. Lee, Nguyen Viet Hoang, Nguyen Hong Khanh, Pham Tuan Linh and G.Y. Kim

Journal of the Chosun Natural Scienice

4

2

103-112

2011

Взаимодействие наночастиц серебра с клетками лимфоцитов человека.

Людмила Баранова, Алена Жорник, Игорь Волотовски, Сергей  Чизик, Елизавета Дрозд, Михаил Судас, Быу Н.К, Тьяу Н.Х., Зунг Ч.Т.Н

Сборник статей международной научной конференции «Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем», Минск, Беларусь, 19-21/7/2012

ISBN 978-985-553-027-6, 2012

1

 

154-156

2012

II. Bài báo trên tạp chí quốc gia
1. Tạp chí Quốc gia do Viện KHCNVN xuất bản thuộc Đề án nâng cao chất lượng đạt chuẩn quốc tế (03 tạp chí thuộc Đề án: Advances in Natural Sciences; Acta Mathematica Vietnamica; Vietnam Journal of Mathematics): (gửi kèm bản sao toàn văn các bài báo)

 

 

 

 

 

 

 

2. Tạp chí Quốc gia do Viện KHCNVN xuất bản (9 tạp chí): (gửi kèm bản sao toàn văn các bài báo)

Nanocomposite MnFe2O4 trên chất mang bentonite - Ứng dụng xử lý, thu hôi crom trong nước thải.

Phần 2: Đẳng nhiệt hấp phụ, nhả hấp phụ crom của nanocompostie MnFe2O4 trên chất mang bentonite

Phạm Văn Lâm, Quản Thị Thu Trang, Đỗ Trung Sỹ, Trần Mạnh Hải

Tạp chí Khoa học và công nghệ ISSN 0866 708X

50

2B

176

2012

Nghiên cứu hiệu lực khử trùng của dung dịch siêu oxy hóa đối với vi khuẩn gây bệnh thường gặp trong nước cấp.

Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Hoài Châu, Nguyễn Văn Hà, Hoàng Thị Thanh Bình, Hoàng Văn Tú, Phạm Minh Thỉnh

Tạp chí Khoa học và công nghệ ISSN 0866 708X

50

2B

303

2012

Nghiên cứu phương pháp điều chế nước khử trùng siêu oxy hóa

Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Hoài Châu, Nguyễn Đình Cường, Hoàng  Thị Thanh Bình

Tạp chí Khoa học và công nghệ ISSN 0866 708X

49

4

111-116

2011

Nghiên cứu tác dụng điều trị tại chỗ của băng enzym phân hủy protein trên vết thương bỏng thực nghiệm

Huỳnh  Thị Hà

ISSN 0866708X Tạp chí Khoa học và Công nghệ

50

2B

80-89

2012

Nghiên cứu cố định enzym phân hủy protein lên xenluloza biến tính làm vật liệu điều trị vết thương

Ngô Quốc Bưu

ISSN 0866708X Tạp chí Khoa học và Công nghệ

50

2B

72-79

2012

Nghiên cứu xây dựng mô hình BBIO-TOILET sử dụng than cacbon hóa nhằm cải thiện môi trường nước ở Việt Nam

Trịnh Văn Tuyên, Nguyễn Thu Hà, Hoàng Lương, Tăng Thị Chính

ISSN 0866708X Tạp chí Khoa học và Công nghệ

50

2B

134

2012

Xử lý đồng thời hứu cơ và nitơ trong nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp SBR: Ảnh hưởng của chế độ vận hành và tỷ lệ giữa cacbon hữu cơ và nitơ

Phạm Thị Hải Thịnh, Phan Đỗ Hùng, Trần Thị Thu Lan

ISSN 0866708X Tạp chí Khoa học và Công nghệ

50

2B

143

2012

Nghiên cứu xử lý nước thải nhà máy bia trên hệ thống UASB cải tiến quy mô Pilot

Phan Đỗ Hùng, Nguyễn Thế Đồng, Phạm Thị Hải Thịnh, Nguyễn Hữu Trung, Nguyễn Minh Hảim Đỗ Văn Mạnh, M.Sugahara T.Hamasaki

ISSN 0866708X Tạp chí Khoa học và Công nghệ

50

2B

153

2012

Khử màu và nâng cao khả năng phân hủy sinh học của nước thải giấy bằng quá trình ozon hóa

Tô Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Thúy Lan, Hoàng Nam

ISSN 0866708X Tạp chí Khoa học và Công nghệ

50

2B

162-168

2012

Nghiên cứu tiền xử lý làm giảm COD và màu nước rỉ bãi chôn lấp rác bằng quá trình keo tụ

Trịnh Văn Tuyên, Văn Hữu Tập, Nguyễn Hoài Châu

ISSN 0866708X Tạp chí Khoa học và Công nghệ

50

2B

169-175

2012

Nghiên cứu tiềm năng tái sử dụng bùn thải thành nguyên liệu nuôi cấy vi sinh vật hữu ích

Nguyễn Thị Vân Trang, Đặng Thị Mai Anh, Phạm Tuấn Linh, Tăng Thị Chính, Nguyễn Hồng Khánh

 Tạp chí Khoa học và Công nghệ

50

2B

236-244

2012

Method development for doping analysis (beta-blocker group) in urine by LC/MS/MS technique

Nguyen Hong Khanh, Pham Tuan Linh, Phan Tien Hung, Dang Thi Lan Huong, Nguyen Thanh Dong

 Tạp chí Khoa học và Công nghệ

50

2B

297-302

2012

Mô phỏng thử nghiệm quá trình nitrat hóa hai giai ở môi trường nước thải có độ muối cao

Nguyễn Viết Hoàng, Phạm Tuấn Linh, Nguyễn Hồng Khánh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

50

2B

182-190

2012

Nghiên cứu chế tạo và đánh giá khả năng khử khuẩn của vật liệu đa mao quản chứa nano bạc Ag/MC-Z5

Trần Quang Vinh, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Thị Hoài Nam

Tạp chí hóa học

50

5B

171-175

2012

Đánh giá ảnh hưởng của các nguồn thải sinh hoạt, công nghiệp và chăn nuôi đến chất lượng nước sông Vu Gia-Hàn

Vũ Công Hữu, Nguyễn Minh Sơn

Tạp chí Khoa học và Công nghệ. ISSN 0866 708X

Tập 50

2B

90-100

2012

Xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường với tràn dầu khu vực vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

Trần Thanh Thản, Hà Quý Quỳnh, Lê Xuân Cảnh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ. ISSN 0866 708X

Tập 50

2B

101-110

2012

Sử dụng mô hình GIBSI đánh giá ảnh hưởng của các kịch bản phát triển kinh tế-xã hội đến chất lượng nước sông Cầu trong hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên

Hà Ngọc Hiến, Phạm Thị Thu Hà, Tạ Đăng Toàn, Nguyễn Mạnh Chung

Tạp chí Khoa học và Công nghệ. ISSN 0866 708X

Tập 50

2B

111-123

2012

Sử dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí để đánh giá và lựa chọn các công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam

Trần Thanh Thản, Hà Ngọc Hiến, Nguyễn Khắc Hiếu

Tạp chí Khoa học và Công nghệ. ISSN 0866 708X

Tập 50

2B

124-133

2012

Bước đầu đánh giá tỷ số POC/Chl a trong môi trường nước hệ thống sông Hồng.

 

Lê Thị Phương Quỳnh, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Bích Ngọc Dương Thị Thuỷ, Hồ Tú Cường

Tạp chí Hóa học

 

ISSN 0866-7144

50

4A

387 – 390

2012

Biến động hàm lượng độc tố microcystin trong môi trường nước hồ Hoàn Kiếm

Dương Thị Thuỷ, Lê Thị Phương Quỳnh, Hồ Tú Cường và Đặng Đình Kim

Tạp chí Sinh học

ISSN 0866-7160

34

1

94 -98

2012

 

Bước đầu khảo sát hàm lượng cácbon hữu cơ không tan (POC) trong môi trường nước vùng hạ lưu hệ thống sông Hồng

Vũ Hữu Hiếu, Lê Thị Phương Quỳnh, Josette Garnier, Henri Etcheber, Dương Thị Thuỷ, Hồ Tú Cường

Tạp chí Các Khoa học Trái Đất

ISSN 0866-7187

34

1

65 – 69

2012

 

Hàm lượng cacbon trong môi trường nước hệ thống sông Hồng

Lê Thị Phương Quỳnh, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Dương Thị Thuỷ, Hồ Tú Cường

Tạp chí Khoa học công nghệ

 

ISSN 0866- 708X

50

3B

47 - 52

2012

 

Sự biến động mật độ thực vật nổi và sự hiện diện của vi khuẩn lam độc tại hồ Tây

Vũ Thị Nguyệt, Dương Thị Thủy, Lê Hùng Anh, Hoàn Trung Kiên, Phạm Thanh Nga, Trần văn Tựa

Tạp chí Khoa học công nghệ

ISSN 0866- 708X

50

2B

256-263

2012

Sử dụng thực vật để xử lý một số kim loại nặng trong đất tại vùng khai thác mỏ.

Bùi Thị Kim Anh, Đặng Đình Kim, Trần Văn Tựa

Tạp chí khoa học và Công nghệ

50

2B

191-198

2012

Ảnh hưởng của nồng độ Zn-doping tới hoạt tính xúc tác của perovskite La0.7Sr0.3Mn1-xZnxO3

Trần Thị Minh Nguyệt, Quách Thị Hoàng Yến, Trần Quế Chi, Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Thị Toàn, Đỗ Thế Chân, Lê Phúc Sơn và Đặng Đình Kim.

T/C Khoa học và Công nghệ.

 

50

2B

9-16

2012

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và tích lũy asen, chì và cadimi của cây Cải xanh (Brassica juncea).

Trần Văn Tựa, Lưu Thị Thu Giang, Nguyễn Trung Kiên, Đặng Đình Kim

Tạp chí Khoa học và Công nghệ.

 

50

2B

245-255.

2012.

Nghiên cứu sử dụng CO2 từ khí thải đốt than để nuôi vi tảo Spirulina platensis

Đặng Đình Kim, Trần Văn Tựa, Nguyễn Tiến Cư, Đỗ Tuấn Anh, Đặng Thị Thơm, Hoàng Trung Kiên, Lê Thu Thủy, Trần Vũ Nguyệt, Mai Trọng Chính, Nguyễn Văn Vượng.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

49

4

63-152

2011

Nghiên cứu sử dụng nấm cộng sinh Abuscular Mycorhiza để nâng cao hiệu quả xử lú đất nhiễm chì của cây Ngô

Tăng Thị Chính, Bùi Văn Cường

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ISSN 0866 708X

Tập 49

Số 3

65-70

2011

Ứng dụng chế phẩm sinh học Sagi-Bio xử lí mùi chuồng trại chăn nuôi gia cầm

Tăng Thị Chính, Dương Hồng Phú, Hoàng Thị Dung

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ISSN 0866 708X

Tập 50

Số 2B

221-228

2012

Nghiên cứu khởi động cột xử lí kị khí với lớp hạt mở rộng (EGSB) trong xử lí nước thải giàu hữu cơ

Tăng Thị Chính, Vũ Lê Minh,

Trần Tuấn Anh,

Vũ Đức Thắng,

Đặng Xuân Vượng,

Vũ Tài Giang

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ISSN 0866 708X

Tập 50

Số 2B

206-212

2012

Mối liên hệ giữa tỉ lệ Mol N/P và mật độ tế bào vi khuẩn lam trong môi trường nước hồ Núi Cốc

Hồ Tú Cường, Dương Thị Thủy, Nguyễn Thị Mai Hương, Lê Thị Phương Quỳnh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ISSN 0866 708X

Tập 50

Số 2B

229-235

2012

Sử dụng bùn sinh học của nước thải sản xuất bia làm nguyên liệu thô để lên men sản xuất thuốc trừ sâu sinh học từ chủng vi khuẩn Bacillus Thuringensis

Nguyễn Thị Hòa, Đặng Thị Mai Anh, Tăng Thị Chính, Ngô Đình Bính

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ISSN 0866 708X

Tập 50

Số 2B

199-205

2012

Đồng thời loại bỏ kim loại nặng Se (IV) và Hg (II) nhờ vi khuẩn Shewanella putrefaciens SP200

Hồ, C. T., Nguyễn, Á.-T., Dương, T.-T., & Lê, T.-P.-Q

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ISSN 0866 708X

Tập 50

Số 3C

414-419

2012

Phân tích dư lượng Norfloxacin trong sản phẩm thủy sản bằng sắc ký lỏng ghép nối hai lần khối phổ

Nguyễn Quang Trung

Tạp chi Khoa học và Công nghệ

50

2B

286-295

2012

Xác định đồng thời As(III), As(V), MMA DMA trong nước ngầm và nước mặt bằng  HPLC-ICP-MS

Phạm Hải Long, Vũ Văn Tú, Hoàng Nam, Nguyễn Thị Huệ

Tạp chí Khoa Học và Công nghệ

50

2B

270-277

2012

Xác định chì trong nước uống bằng phương pháp pha loãng đồng vị sử dụng thiết bị ICP-MS

Phạm Hải Long, Vũ Văn Tú, Nguyễn Thị Huệ

Tạp chí Khoa Học và Công nghệ

50

2B

278-285

2012

Nghiên cứu xử lí benzen, toluen và xylen trongmôi trường không khí bằng sơn nano APATIT/TiO2

Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Hà Giang, Mã Thị Anh Thư, Trần Thị Thu Hương

Tạp chí Khoa Học và Công nghệ

50

2B

213-220

2012

Nghiên cứu đánh giá dung lượng hấp phụ hơi thủy ngân của than hoạt tính biến tính bằng các họp chất chứa clorua

Nguyễn Thị Thanh Hải, Lê Thị Cẩm Nhung, Đỗ Quang Trung, Nguyễn Thị Huệ.

Tạp chí Khoa Học và Công nghệ

50

2B

264-269

2012

3. Các tạp chí Quốc gia khác do NXB trong nước xuất bản và có số lưu chiểu (Chỉ cần thống kê không cần chụp bài toàn văn)

Áp dụng quá trình ozon hóa làm giảm hàm lượng các chất hữu cơ khó phân hủy trong xử lý nước rỉ rác bãi chôn lấp chất thải rắn

Văn Hữu Tập, Trịnh Văn Tuyên

ISSN 0868 3224

Tạp chí phân tích Hóa, Lý, sinh học

 

 

65-69

2012

Nghiên cứu biến tính sợi nano cacbon làm vật liệu hấp phụ và ứng dụng để tách các ion kim loại nặng từ môi trường nước.

Nguyễn Mạnh Tường, Trần Thị Ngọc Dung, Nguyễn Văn Nội.

Tạp chí Hóa lý phân tích

T1

1

 

2012

Nghiên cứu khả năng làm sạch của các chất hấp thụ trong quá trình xử lý mẫu đất trước khi phân tích hóa chất bảo vệ thực vật bằng GC-MS

Phạm Tuấn Linh, Phan Tiến Hưng, Đặng Thị Lan Hương, Nguyễn Viết Hoàng, Nguyễn Thành Đồng

Tạp chí Phân tích Hóa Lý và Sinh học

 

1

26

2013

Xây dựng mô hình quản lý tổng hợp nguồn nước thượng du lưu vực sông Cầu

Hà Ngọc Hiến, Vũ Công Hữu, Bùi Huy Hoàng, Nguyễn Mạnh Chung, Trần Thị Hương

Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2011. ISSN 1859 4182

 

 

161-169

2012

Tính toán chế độ sóng và vận chuyển trầm tích vùng nước biển ven bờ Hải Hậu-Nam Định.

Vũ Công Hữu, Lê Xuân Hoàn, Nguyễn Minh Sơn

Tạp chí khoa học-Công nghệ thủy lợi Việt Nam, ISSN 1859 4255

 

số 7

35-43

2012

 Hàm lượng một số ion chính trong môi trường nước hệ thống sông Hồng

 

Vũ Hữu Hiếu, Lê Thị Phương Quỳnh, Dương Thị Thuỷ, Hồ Tú Cường, Trần Bích Nga, Tống Thị Thanh Thuỷ.

Tạp chí phân tích Lý-Hoá-Sinh.

ISSN 0868-3224

17

2

26 - 29

2012

Bước đầu ứng dụng mô hình Seneque/Riverstrahler mô phỏng hàm lượng chất hữu cơ hoà tan (DOC) trong môi trường nước hệ thống sông Hồng

Lê Thị Phương Quỳnh, Nguyễn Thị Mai Hương, Dương Thị Thuỷ

Tạp chí Khoa học, công nghệ năng lượng

 

ISSN: 1859:4557

4

 

35-42

2012

 

Bước đầu đánh giá tỷ số DOC/POC trong môi trường nước hệ thống sông Hồng

Nguyễn Thị Mai Hương, Lê Thị Phương Quỳnh, Dương Thị Thuỷ, Hồ Tú Cường

Tạp chí Khoa học Đất

 

ISSN

0868-3743

39

 

60 – 62

2012

Bước đầu khảo sát hàm lượng cácbon vô cơ hoà tan (DIC) trong môi trường nước hệ thống sông Hồng.

 

Vũ Hữu Hiếu, Lê Thị Phương Quỳnh, Dương Thị Thuỷ, Hồ Tú Cường.

Tạp chí Khí tượng – Thuỷ văn

ISSN: 0866 – 8744

609

 

41 - 46

2011

Xác định nhanh nhu cầu Oxy hóa học bằng phương pháp phát quang hệ KMnO4/Mn2+

Nguyễn Quang Trung, Lê Minh Tuấn, Ng Thanh Thảo, Ng Thị Phố

Tạp chí Hóa – lý Sinh

16

3

9-13

2011

Phân tích hàm lượng BTX trong không khí khu đô thị bằng phương pháp GSC/MS kết hợp giải hấp nhiệt ATD

Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Hà,…

Tạp chí Hóa – lý Sinh

15

3

285-289

2010

Xác định hàm lượng melamin trong sữa bằng phương pháp sắc kí cặp Ion-khối phổ LC/MS/Ms

Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Quang Trung, Ng Trong Truc, Nguyễn  Thanh Thảo

Tạp chí Hóa – lý Sinh

15

4

211-215

2010

Nghiên cứu chế tạo kính và gạch men phủ TiO2 để diệt khuẩn trong PTN vô trùng bệnh viện

Ng Quang Trung, Vũ Anh Kiên, Ng Thanh Thảo

Tạp chí Hóa – lý Sinh

15

4

216-222

2010

Thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Nguyễn Trần Điện

Nghiên cứu lập pháp

7

215

56-62

2012

Công tác bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản

Nguyễn Trần Điện

Tạp chí giáo dục lý luận

5

182

58-62

2012