Thống kê truy cập
4026971
Đang trực tuyến: 241
Trong tháng: 46830
Tổng số: 4026971

Bài báo

Các bài báo được đăng năm 2013
Thứ Năm, 30/01/2014 | 12:00 SA

Các bài báo công bố trên các ạp chí trong nước và quốc tế của Viện Công nghệ môi trường năm 2013 gồm có 49 bài báo như sau:

 

Tên bài báo khoa học

Tên  tác giả (ghi đủ tên tác giả, hoặc các tác giả chính)

Tên tạp chí, kỷ yếu

(Ghi cả số ISSN của tạp chí, kỷ yếu)

Tập

Số

Trang

Năm công bố

 

I. Bài báo trên tạp chí quốc tế

 

1. Tạp chí thuộc danh sách SCI có chỉ số trích dẫn (Impact Factor) < 5 trong năm 2011 hoặc 2012 (gửi kèm bản sao toàn văn các bài báo)

 

Effective water disinfection using silver nanoparticle containing silica beads

Dang Viet QuangPradip B.SarawadeaSun Jeong Jeon, Sang Hoon Kimc, Jong-Kil KimYoung Gyu Chai, Hee Taik Kim

Applied Surface Science

ISSN: 0169-4332

IF. 2.112

 

266

280-287

2012

 

Production of extracellular polymeric substances (EPS) by Serratia sp.1 using wastewater sludge as raw material and flocculation activity of the EPS produced

Bezawada, J., Hoang, N. V., More, T. T., Yan, S., Tyagi, N., Tyagi, R. D., Surampalli, R. Y.

Journal of Environmental Management

ISSN: 0301-4797

IF: 3.545

 

128

83-91

2013

 

The occurrence of cyanobacteria and microcystins in the Hoan

Kiem Lake and the Nui Coc reservoir (North Vietnam)

Thi Thuy DuongSabine JähnichenThi Phuong Quynh LeCuong Tu HoTrungKien HoangTrung KienNguyenThi Nguyet VuDinh Kim Dang

Environmental Earh Science

ISSN: 1866-6280

(IF: 1.445)

 

71

5

2419-2427

2014

 

Biological and chemical reactivity and phosphorus manure compost, vermicompost and their mixture

Phuong Thi Ngo, Cornelia Rumpel, Quoc Anh Ngo, Marie A Maria de la Luz Mora Gil, Dinh Kim Dang, Pascal Jouquet

Bioresource Technology

ISSN: 0960-8524

(IF: 4.750)

 

148

401–407

2013

 

Effect of anion on dispersion of a kaolinitic soil clay: A combined study of dynamic light scattering and test tube experiment

Minh Ngoc Nguyen, Stefan Dultz, Thu Thi Tuyet Tran, Anh Thi Kim Bui

Geoderma

ISSN: 0016-7061

(IF= 2.345)

209

210

209-213

2013

 

Low molecular weighe methyl ester in diesel/waste cooking oil biodiesel blend exhausted gas

Phan Quag Thang, Yasuaki Maeda, Nguyen Quang Trung, Norimichi Takenaka

Fuel

ISSN: 0016-2361

IF: 3.357

 

 

 

2013

 

2. Tạp chí thuộc danh sách SCI-Expanded có chỉ số trích dẫn (Impact Factor) <5 trong năm 2011 hoặc 2012 (gửi kèm bản sao toàn văn các bài báo)

 

Analysis of pesticide in soil using dispersive solid phase extraction coupled to GC-MS

Tuan Linh Pham, Tien Hung Phan, Thanh Dong Nguyen

Soil and Sediment Contamination:An International Journal

ISSN: 1532-0383

IF: 0.509

23

3

339-352

2014 (published online 30/10/2013)

 

Screening, expression and characterization of scarabcidal crystal protein from a strain (MHB11.3) of Bacillus thuringiensis serovar galleriae in Vietnam

Binh Ngo Dinh*, Thanh Le Thi Minh, Hoa Nguyen Thi, Chinh Tang Thi, Shin-Ichiro Asano and Hisanori Bando

African Journal of Microbiology Research

ISSN 1996-0808

IF: 0.54

 

7

24

3018-3025

 

2013

 

3. Tạp chí/Proceedings Quốc tế không thuộc danh sách SCI, nhưng có mã số ISSN hoặc ISBN (gửi kèm bản sao toàn văn các bài báo), không gửi bài đăng tại Hội nghị

Electrochemical synthesis of disinfecting peroxocarbonate solutions and assessment of their antimicrobial effects

Le Thanh Son, Ngo Quoc Buu, Nguyen Hoai Chau, Nguyen Thi Thanh Hai

Journal of Research in Environmental Science and Toxicology.

ISSN: 2315-5698

 

Vol

2 (8)

 

161-166

2013

 

Carbon Flux and Emissions from the Red River: Human Activities and Climate Change

Thi Phuong Quynh Le, Xi Xi Lu, Josette Garnier, Gilles Billen, Thi Thuy Duong, Cuong Tu Ho, Thi Bich Nga Tran, Thi

Mai Huong Nguyen, Thi Bich Ngoc Nguyen and Zhou Yue

APN Science Bulletin

ISSN 2185-761x

3

 

92-95

2013

 

Distribution pattern of free living nematode communities in the eight Mekong estuaries by seasonal factor.

Ngo Xuan Quang*, Nguyen Ngoc Chau, Nguyen Dinh Tu, Phạm Văn Lam, Vanreusel Ann

Journal of Vietnamese environment, ISSN 2193-6471

 

4

1

28-33

2013

 

Study of the climate change impacts on water quality in upstream part

of Cau river basin

Dao Thi Thu Huong, Ha Ngoc Hien

Proccedings of The 14th Asia Congress of Fluid Mechanics

ISBN:978-604-913-145-5

1

 

5

2013

 

II. Bài báo trên tạp chí quốc gia
1. Tạp chí Quốc gia do Viện Hàn lâm KHCNVN xuất bản (9 tạp chí): (gửi kèm bản sao toàn văn các bài báo)

Nghiên cứu hiệu quả khử khuẩn của dung dịch siêu ôxy hóa trên dây chuyền chế biến bạch tuộc.

Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Hoài Châu, Hoàng Văn Tú, Nguyễn Văn Thành, Triệu Thị Mỹ Hạnh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ ISSN 0866 708X

51

4

481-488

2013

 

Tổng hợp, đặc trưng và đánh giá hoạt tính quang xúc tác của vật liệu Nano TiO2 biến tính tổng hợp bằng phương pháp sol gel hỗ trợ siêu âm

Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Văn Hiếu, Trần Quang Vinh, Nguyễn Hồng Khánh, Phạm Tuấn Linh, Trần Minh Tân, Fumiaki Amano, Lê Thị Hoài Nam

Tạp chí Hóa học

ISSN 0866-7144

51

6ABC

477-483

2013

 

Đánh giá hiệu suất làm sạch không khí của vật liệu xúc tác quang N-TiO2 phủ lên ống thạch anh xốp

Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Hoài Châu, Đào Trọng Hiền, Trần Xuân Tin, Khưu Thùy Dương

Tạp chí Khoa học và Công nghệ ISSN 0866 708X

51

2

217-225

2013

 

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ hoạt hóa điện hóa ở Việt Nam

Nguyễn Hoài Châu, Ngô Quốc Bưu, Nguyễn Văn Hà

Tạp chí Khoa học và Công nghệ ISSN 0866 708X

50

6

923-941

2012

 

Đa dạng quần xã tảo silic bám tại Hồ Tây

Dương Thị Thủy, Lê Thị Phương Quỳnh

Tạp chí Khoa học và công nghệ

50

3

361-365

2012

 

Nghiên cứu tách CO2 từ khí thải đốt than bằng kỹ thuật xúc tác hấp phụ để nuôi Spirulina giàu dinh dưỡng

 

Đặng Đình Kim, Bùi Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Cư, Trần Thị Minh Nguyệt, Đặng Diễm Hồng, Đặng Thị Thơm, Mai Trọng Chính, Nguyễn Hồng Chuyên, Đoàn Thị Oanh

Tạp chí Sinh học

35

3

320-327

2013

 

Nghiên cứu tác dụng diệt vi khuẩn lam độc Microcystis aeruginosa của một số dịch chiết thực vật

Nguyễn Tiến Đạt, Dương Thị Thủy, Lê Thị Phương Quỳnh, Hồ Tú Cường, Vũ Thị Nguyệt, Phạm Thanh Nga, Đặng Đình Kim

Tạp chí Hóa học

51

2C

737-739

2013

 

Correlation between diffusion coefficient and tube sizes for benzene, toluene, xylene adsorbed in ambient air

Nguyen Quang Trung, Ngo QuocAnh, Le Truong Giang

Tạp chí Hóa học

51

5A

85-88

2013

 

Evaluation of COD/SS ratio in water at Tau Hu-Ben Nghe-Kenh Doi-KenhTe basin

Nguyen Quang Trung, Dao Hai Yen, Le Truong Giang

Tạp chí Hóa học

51

5A

89-94

2013

 

Thưc nghiệm loại bỏ amoni trong nước thải bệnh viện sau quá trình xử lý sinh học bằng phương pháp hấp phụ sử dụng than các bon hóa

Trịnh Văn Tuyên, Vũ Thị Mai, Dương Thị Trang

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 0866708X

51

3B

247-253

2013

 

2. Các tạp chí Quốc gia khác do NXB trong nước xuất bản và có số lưu chiểu (Chỉ cần thống kê không cần chụp bài toàn văn)

Xử lý đồng thời hữu cơ và nitơ trong nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp SBR: Ảnh hưởng của chế độ cấp nước thải

Phan Đỗ Hùng, Phạm Thị Hải Thịnh, Trần Thị Thu Lan

Báo cáo khoa học Proceedings – Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013

 

 

261-265

2013

 

Research on carbonization treatment of corn-cob waste

Vu Thi Mai, Trinh Van Tuyen

Proceedings of The Eleventh International Conference on Ecomaterials

 

 

223-228

2013

 

Delopment of Biotoilet in Vietnam Using Biochar as Microorganisms Media

S.Yoshizaw, S.Tanaka, S.Iwao, S.Furukawa, A.Uchida and Trinh Van Tuyen

Proceedings of The Eleventh International Conference on Ecomaterials.

 

 

117-118

2013

 

Hiện trạng sử dụng kháng sinh và sự tồn dư kháng sinh trong môi trường nước ở Việt Nam

Phạm Thị Thanh Yên, Nguyễn Quang Trung

Tạp chí Khoa học công nghệ

 

13

 

2012

 

The effect of Hydrothermal Treatment on silver Nanoparticles Stabilized by Chitosan and Its Possible Application to Produce Mesoporous Silver Powder

Đặng Viết Quang, Nguyễn Hoài Châu

Journal of Powder Technology.

Vol 2013

 

 

2013

 

Nghiên cứu khả năng diệt khuẩn của hiết bị xử lý không khí Tiokraft VR750 (LB Nga) trong phòng ở bệnh viện

Nguyễn Việt Dũng, Ngô Quốc Bưu, Nguyễn hoài Châu, Nguyễn Lương Thoại, Đào Trọng Hiền, Đinh Vạn Trung

Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học

ISSN 0868-3224

18

2

54-59

2013

 

Synthesis of nanocomposites based on zerovalent nanometals and medicinal plant polysaccharides

Gennady Ivanovich churilov, Svetlana Dmitrievna Polischuk, Dmitriy Gennadivich Churilov and Nguyen Hoai Chau

Proceedings of 4th International Workshop on Nanotechnology and Application IWNA, 14h – 16th November 2013, Vung Tau

 

 

640-643

2013

 

Studies on the manufacturing of nitrogen-doped titanium dioxide photocatalytic device clearning and disinfecting air with a capacity of 25 m3/h

Le Thanh Son, Ngo Quoc Buu, Nguyen Viet Dung, Nguyen Hoai Chau, Dao Trong Hien, Tran Xuan Tin, E.N Kurkin and I.L. Balikhin

Proceedings of 4th International Workshop on Nanotechnology and Application IWNA, 14h – 16th November 2013, Vung Tau, Viet Nam

 

 

644-647

2013

 

Effects of nanometal powders (Fe, Co, Cu) on the germination, growth, crop yield and product quality of soybean (vietnamese hybrid species DT-51)

Ngo Quoc Buu, Nguyen Hoai Chau, Dao Trong Hien, Tran Xuan Tin, Khuu Thuy Duong, Nguyen Tuong Van and Huynh Thi Ha

Proceedings of 4th International Workshop on Nanotechnology and Application IWNA, 14h – 16th November 2013, Vung Tau

 

 

296-299

2013

 

Biosafety of the application of biogenic nanometal powders in husbandry

Anna Anatolievne Nazarova, Gennady Ivanovich Churilov, Svetlana Dmitrievna Polischuk, Irina Anatolievna Stepanova and Nguyen Hoai Chau

Proceedings of 4th International Workshop on Nanotechnology and Application IWNA, 14h – 16th November 2013, Vung Tau

 

 

291-295

2013

 

Physiological and Biochemical Effects of Nanocrystalline Metals on maize plant

Gennady Churilov, Ngo Quoc Buu, Nguyen Hoai Chau

Proceedings of 6th International Workshop on Advanced Materials Sicence and Nanotechnology Ha Long City

 

 

282-285

2012

 

Biological activity of copper and cobalt nanoparticles added to animals’ ration

Anna Nazarova, Gennady Churilov, Svetlana Polischuk, and Nguyen Hoai Chau

Proceedings of 6th International Workshop on Advanced Materials Sicence and Nanotechnology

Ha Long City

 

 

262-265

2012

 

Nuôi thử nghiệm Spirulina platensis ở qui mô pilot tận dụng CO2 từ khí thải đốt than

Đoàn Thị Oanh, Đặng Đình Kim Bùi Thị Kim Anh và nnk

Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc năm 2013

 

2

469-474

2013

 

Lựa chọn một số loài vi tảo giàu dinh dưỡng có khả năng sử dụng tốt khí CO2 trong điều kiện phòng thí nghiệm

Lê thị Thơm, Hoàng Thị Lan anh, Ngô Thị Hoài Thu, Đặng Diễm Hồng, Đặng Đình Kim, Phạm Đức Thuân

Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc năm 2013

 

2

552-556

2013

 

Nuôi trồng và thu hoạch sinh khối tảo Nannochloropsis oculata làm thực phẩm chức năng ở Việt Nam

Phạm Đức Thuận, Ngô Thị Hoài Thu, Đặng Đình Kim, Đặng Diễm Hồng

Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc năm 2013

 

1

733-738

2013

 

Xử lý nitơ và phôtpho từ nước thải chăn nuôi lợn bằng công nghệ dòng chảy trên mặt sử dụng cây sậy

 

Trần Văn Tựa , Nguyễn Trung Kiên, Lê Thị Thu Thủy, Vũ Thị Nguyệt

Báo cáo khoa học, Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2013.

Q. 2

 

1122-1127

2013

 

Ứng dụng chế phẩm vi sinh (Sagi-Bio) để xử lý chất thải chăn nuôi lợn.

Tăng Thị Chính, Đặng Thị Mai Anh, Nguyễn Thị Hòa, Trần Văn Tựa

BC khoa học, HN CNSH toàn quốc 2013. NXB KHTN & CN

Q. 2

 

80-84

2013

 

Lộ trình xây dựng trung tâm Kiểm soát Doping ở nước ta đạt chuẩn ISO 17025 và tiến tới được WADA công nhận

Nguyễn Thành Đồng 

Tạp chí Khoa học Thể thao

(ISSN 1859-4662)

02

6

16-18

2013

 

Phát triển phương pháp xác định Doping (10 chất nhóm beta-blocker) trong nước tiểu bằng kỹ thuật LC/MS/MS

Đặng Thị Lan Hương, Nguyễn Thành Đồng

Tạp chí Khoa học Thể thao

(ISSN 1859-4662)

03

 

71-75

2013

 

Nghiên cứu tương tác nước mặt - nước dưới đất khu vực Tp. Đà Nẵng bằng mô hình MODFLOW

Bùi Huy Hoàng, Hà Ngọc Hiến

Tuyển tập Công trình Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2012

ISSN:1859-4182

 

 

12

2013

 

Biodiversity of Littoral macroninvertebrates in the Mekong River

Ngo Xuan Quang, Nguyen Van Sinh, Nguyen Dinh Tu, Phạm Văn Lam, Ngo Thi Lan

Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM

 

51

 

2013

 

Mối quan hệ di truyền của một số loài thông (Coniferals) ở Việt Nam trên cơ sở xác định trình tự Nucleotide vùng Gen Matk

Vũ Đình Duy*, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Minh Tâm, Đỗ Thị Phương Thảo, Nguyễn Văn Sinh, Bùi Thị Tuyết Xuân

Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 5 về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật - Nhà xuất bản Nông Nghiệp Hà Nội;

ISBN: 987 604 60 0730 2

 

 

6

2013

 

Bảo tồn nguồn gen di truyền loài Dầu Rái ở hai tỉnh Bình Phước và Đồng Nai

Vũ Đình Duy*, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Minh Tâm, Đỗ Thị Phương Thảo, Bùi Thị Tuyết Xuân

Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 5 về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật - Nhà xuất bản Nông Nghiệp Hà Nội, ISBN: 987 604 60 0730 2

 

 

7

2013

 

Biosynthesis of Lysine and Preparation Percularities of Pelletized Lysine Fodder Concentrate Based on Montmorillonite-containing Clay

 

Báo cáo khoa học Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013

 

 

 

2013

 

Chế tạo môi trường mới từ bùn thải sinh học nhà máy bia dùng cho lên men sản xuất thuốc trừ sâu Bacillus thuringiensis

Nguyễn Thị Hòa1, Đặng Thị Mai Anh1, Tăng Thị Chính1*, Ngô Đình Bính2, Trần Thị Kim Hạnh3

 

Báo cáo khoa học - Hội nghị sinh học toàn quốc 2013

Q.2

 

228-232

2013

 

Ảnh hưởng của điều kiện cấp khí lên sinh trưởng của vi khuẩn Bt nuôi cấy trên môi trường bùn hoạt tính của nhà máy bia

Đặng Thị Mai Anh1, Nguyễn Thị Hòa1,Tăng Thị Chính1*, Ngô Đình Bính2, Trần Thị Kim Hạnh3

Báo cáo khoa học - Hội nghị sinh học toàn quốc 2013

Q.2

 

25-29

2013

 

Ảnh hưởng của một số yếu tố lên sinh trưởng của vi khuẩn nốt sần Bradyrhizobium trong môi trường sử dụng bùn thải sinh học nhà máy bia

Đặng Thị Mai Anh, Tăng Thị Chính, Nguyễn Hồng Khánh

Tạp chí tri thức xanh

 

 

27-29

2013