Thống kê truy cập
4027090
Đang trực tuyến: 218
Trong tháng: 46949
Tổng số: 4027090

Bài báo

Các bài báo được đăng năm 2019
Thứ Hai, 02/03/2020 | 12:00 SA

 Các bài báo công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế của Viện Công nghệ môi trường năm 2019 gồm có 86 bài báo như sau:

1.    Số bài báo trong tạp chí thuộc danh sách SCI: có 10 bài;  

2.    Số bài báo trong tạp chí thuộc danh sách SCI-E: có 14 bài;

3.    Số bài báo quốc tế trong tạp chí/proceedings không thuộc danh sách SCI nhưng có mã số quốc tế ISSN hoặc ISBN: có 03 bài

4.    Số bài báo trên tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN thuộc danh mục VAST1: có 02 bài

5.    Số bài báo trên 12 tạp chí quốc gia do Viện Hàn lâm KHCNVN xuất bản: có 17 bài;

6.     Số bài báo trên các tạp chí/proceedings quốc gia do nhà xuất bản trong nước xuất bản và có số lưu chiểu (không kể bài trên 12 tạp chí do Viện KHCNVN xuất bản): có 35 bài

Chi tiết mời xem file đính kèm./.