Thống kê truy cập
4027123
Đang trực tuyến: 169
Trong tháng: 46982
Tổng số: 4027123

Bài báo

Các bài báo được đăng năm 2020
Thứ Ba, 09/03/2021 | 04:36 CH

Các bài báo công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế của Viện Công nghệ môi trường năm 2020 gồm có 87 bài báo như sau:

Số bài báo trong tạp chí thuộc danh sách SCI-E: có 25 bài;

Số bài báo quốc tế trong tạp chí/proceedings không thuộc danh sách SCI nhưng có mã số quốc tế ISSN hoặc ISBN: có 08 bài;

Số bài báo trên 12 tạp chí quốc gia do Viện Hàn lâm KHCNVN xuất bản: có 10 bài;

Số bài báo trên các tạp chí/proceedings quốc gia do nhà xuất bản trong nước xuất bản và có số lưu chiểu (không kể bài trên 12 tạp chí do Viện KHCNVN xuất bản): có 44 bài.

Chi tiết các bài báo trong file đính kèm.