Thống kê truy cập
4027155
Đang trực tuyến: 66
Trong tháng: 47014
Tổng số: 4027155

Thỏa thuận hợp tác

Các thỏa thuận Hợp tác quốc tể của Viện Công nghệ môi trường từ năm 2011 – 2016
Thứ Hai, 29/12/2014 | 12:00 SA

 Danh mục các thỏa thuận Hợp tác quốc tể của Viện Công nghệ môi trường từ năm 2011 – 2016.

STT

Tên thỏa thuận

Tên và địa chỉ đối tác

Nội dung thỏa thuận
(nêu nghĩa vụ tài chính, nếu có)

Tên đại diện 2 bên ký thỏa thuận

Thời gian hiệu lực

(năm ký – năm kết thúc)

 
 

1.          

Bản ghi nhớ về hợp tác và trao đổi khoa học

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Montpellier 2

Place Eugène Bataillon

34095 Montpellier cedex 5, France

- Xây dựng và thực hiện các dự án nghiên cứu, ứng dụng công nghệ màng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Việt Nam

- Trao đổi thông tin và tài liệu

- Trao đổi cán bộ và sinh viên trong hoạt động nghiên cứu chung và đào tạo

Phía Pháp:

GS. Danièle HERIN, Chủ tịch

Phía Việt Nam:

PGS. TS. Nguyễn Hoài Châu, Viện trưởng

5 năm

(Từ năm 2011 đến năm 2016)

 

2.          

Thỏa thuận hợp tác trao đổi thông tin và công nghệ

Korea Environment Corporation

Khu liên hợp nghiên cứu môi trường Gyeongseo-dong Seo-gu Incheon

- Trao đổi thông tin về các báo cáo, công trình khoa học và các tài liệu khác liên quan đến công nghệ bảo vệ môi trường;

- Trao đổi công nghệ liên quan đến lĩnh vực môi trường;

- Trao đổi chuyên gia kỹ thuật;

- Xây dựng và thực hiện các dự án hợp tác nghiên cứu chung;

- Hợp tác phân tích, đo đạc các chất nguy hại

Phía Hàn Quốc

Ông Shon Sang Jin – Giám đốc điều hành

Phía Việt Nam

Ông Nguyễn Hoài Châu, Viện trưởng

 

05 năm

(Từ tháng 5/2011 đến tháng 5/2016)

 

3.          

Thỏa thuận hợp tác trao đổi thông tin và công nghệ

Viện Vật lý Nhiệt – Phân Viện Hàn lâm Khoa học Nga tại Xiberi

- Xác định một số công nghệ để ưu tiên đưa vào công nghiệp Việt Nam;

- Hỗ trợ chuyển giao công nghệ về sử dụng hiệu quả năng lượng và bảo vệ môi trường vào công nghiệp Việt Nam.

Phía Nga:

Ông Serov A. Phedorovich

Phía Việt Nam:

Ông Nguyễn Hoài Châu, Viện trưởng

03 năm

(từ năm 2011 đến năm 2014)

 

4.          

Biên bản thỏa thuận hợp tác trao đổi thông tin và công nghệ

Viện Hóa dầu – Phân Viện Hàn lâm Khoa học Nga tại Xiberi

- Chuyển giao các thông tin công nghệ và đề xuất hợp tác trong việc nghiên cứu các chất xúc tác để biến khí đồng hành thành Hydrate Cacbon thơm sử dụng để làm sạch nước và đất khỏi dầu và các sản phẩm dầu, các phương pháp vi sinh để phục hồi môi trường;

- Lựa chọn công nghệ thích hợp để đề xuất chương trình hợp tác.

Phía Nga:

Bà Altunhina L. Constatinovna

Phía Việt Nam:

Ông Nguyễn Hoài Châu, Viện trưởng

03 năm

(từ năm 2011 đến năm 2014)

 

5.          

Biên bản thỏa thuận hợp tác trao đổi thông tin và công nghệ

Viện xúc tác – Phân Viện Hàn lâm Khoa học Nga tại Xiberi

- Chuyển thông tin KHCN và đề xuất, cung cấp thiết bị nghiên cứu cho Viện CNMT;

- Viện CNMT xem xét các đề nghị của Viện Xúc tác và đề xuất chương trình hợp tác

Phía Nga:

Ông Parmon V. Nikolaevich

Phía Việt Nam:

Ông Nguyễn Hoài Châu, Viện trưởng

03 năm

(từ năm 2011 đến năm 2014)

 

6.          

Biên bản thỏa thuận hợp tác trao đổi thông tin và công nghệ

Trường ĐH Nông nghiệp Quốc gia Riazan

- Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc sử dụng các hạt kim loại nội sinh kích thước nano để kích thích tăng trưởng thực vật, những hậu quả và tác động tới môi trường của chúng.

- Trao đổi thông tin, tổ chức các nghiên cứu chung, hội thảo, seminar và thực hiện ứng dụng triển khai công nghệ

Phía đối tác:

Bưshov N. Vladimirovich

Phía Việt Nam:

Ông Nguyễn Hoài Châu, Viện trưởng

03 năm

(từ năm 2011 đến năm 2014)

 

7.          

Biên bản thỏa thuận hợp tác trao đổi thông tin và công nghệ

Trường ĐH Y Riazan

- Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc sử dụng các hạt kim loại nội sinh đến môi trường, thực vật và động vật và các tác động lâu dài của hạt nano kim loại

- Trao đổi thông tin, tổ chức các nghiên cứu chung, hội thảo, seminar và thực hiện ứng dụng triển khai công nghệ

Phía đối tác:

Ông Kalinin R. Evghenhievich

Phía Việt Nam:

Ông Nguyễn Hoài Châu, Viện trưởng

03 năm

(từ năm 2011 đến năm 2014)

 

8.          

Biên bản thỏa thuận hợp tác trao đổi thông tin và công nghệ

Viện luyện kim và vật liệu- Viện Hàn lâm Khoa học Nga

- Nghiên cứu ứng dụng vật liệu nano trong chăn nuôi và thủy sản tại Việt Nam

Phía Nga:

Ông Zabolovnui V. Trikhonovich

Phía Việt Nam:

Ông Nguyễn Hoài Châu, Viện trưởng

03 năm

(từ năm 2011 đến năm 2014)

 

9.          

Biên bản thỏa thuận hợp tác trao đổi thông tin và công nghệ

Trung tâm Khoa học kỹ thuật Polypherm – Viện Hàn lâm công nghệ Nga

- Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu hấp phụ trên cơ sở xenlulo photpho ete

- Chế tạo dược liệu mới trên cơ sở các hạt nano xenlulo biến tính

Phía Nga

Ông Phylatov V.  Nikolaevich

Phía Việt Nam:

Ông Nguyễn Hoài Châu, Viện trưởng

03 năm

(từ năm 2011 đến năm 2014)

 

10.       

Biên bản thỏa thuận hợp tác trao đổi thông tin và công nghệ

Trường ĐH nghiên cứu quốc gia Bengorod

- Hợp tác nghiên cứu biến tính bentonhit ở Việt Nam và ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường

Phía đối tác

Ông Deptrenko L.Yarovich

Phía Việt Nam:

Ông Nguyễn Hoài Châu, Viện trưởng

03 năm

(từ năm 2011 đến năm 2014)

 

11.       

Thỏa thuận hợp tác

Viện Lý sinh và công nghệ tế bào – Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus

Hai bên thống nhất sẽ hợp tác trong lĩnh vực trao đổi khoa học, hỗ trợ trao đổi cán bộ trong thực hiện các đề tài nghiên cứu chung, xây dựng phòng thí nghiệm chung giữa hai Viện

Phía Balarus

Ông Dubovskaia L.V

Phía Việt Nam:

Ông Nguyễn Hoài Châu, Viện trưởng

Vô thời hạn

 

12.       

Bản ghi nhớ về Hợp tác nghiên cứu khoa học

Viện Quản lý chất thải và xử lý các khu vực bị ô nhiễm – Đại học Công nghệ Dresden

- Hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực xử lý nước thải làng nghề tại Việt Nam

- Tổ chức hội thảo khoa học tại Bắc Ninh về xử lý nước thải làng nghề

- Trao đổi thông tin và tiến hành hoạt động hợp tác về đào tạo và nghiên cứu

- Các hoạt động khác

Phía Đức

GS. TS. Peter Werner – Viện trưởng

Phía Việt Nam:

Ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Viện trưởng

2,5 năm

(từ năm 2012 đến tháng 6/2014)

 

13.       

Biên bản họp

INRS Canada

- Hợp tác nghiên cứu về lĩnh vực keo tụ điện hóa và ôxy hóa điện hóa  trong xử lý dầu mỡ và các chất bền hữu cơ

Phía Canada:

GS. Patrick Drogui

Phía Việt Nam:

PGS. TS. Nguyễn Hoài Châu, Viện trưởng

5 năm

(từ tháng 11/2011 đến tháng 11/2016)

 

14.       

Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu

Đại học KYOTO, đại học OSAKA SANGYO, Nhật Bản

- Hợp tác về thiết kế và lắp đặt hệ lọc sinh học công suất 25 m3/h để xử lý asen, sắt, amoni từ nước ngầm cho Hà Nam

- Hỗ trợ thử nghiệm, phân tích, đánh giá hệ thống để có thể áp dụng dễ dàng tại Việt Nam

Phía Nhật Bản:

GS. Hirotake Moriyama

Phía Việt Nam:

PGS. TS. Nguyễn Hoài Châu

2 năm

(Từ năm 2013 – 2014)

 

15.       

Thỏa thuận hợp tác

Viện Khoa học và Công nghệ môi trường, Đại học Kytakyushu, Nhật Bản

Phát triển trao đổi và hợp tác khoa học giữa 2 bên thông qua:

- Các dự án hợp tác nghiên cứu trong các lĩnh vực 2 bên cùng quan tâm

- Trao đổi các công trình công bố và báo cáo khoa học

- Liên kết tổ chức các hội nghị, hội thảo và giảng bài

- Trao đổi chuyên gia

Phía Nhật Bản:

GS. Akihiro Kajiwara

Phía Việt Nam:

PGS. TS. Nguyễn Hoài Châu, Viện trưởng

5 năm

 

 

16.       

Thỏa thuận hợp tác (đề tài Bentonite)

Trường ĐH nghiên cứu quốc gia Bengorod

- Trao đổi thông tin và xây dựng các đề tài nghiên cứu chung

- Tiến hành thực nghiệm và ứng dụng kết quả nghiên cứu ở quy mô pilot

- Cùng tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học

- Đào tạo sau đại học

- Hỗ trợ thương mại hóa các kết quả nghiên cứu

Phía Nga:

GS. Polukhin O.N, Hiệu trưởng

Phía Việt Nam:

PGS. TS. Nguyễn Hoài Châu, Viện trưởng

    năm

(từ tháng 4/2013 đến tháng 4/2016)

 

17.       

Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu

Viện Nghiên cứu phản ứng trường Đại học Kyoto

Thiết kế và lắp đặt hệ thiết bị lọc sinh học công suất 25m3/giờ cho việc loại bỏ sắt và asen trong nước ngầm tại Việt Nam và tiến hành thử nghiệm phân tích và đánh giá khả thi hệ thống tại Việt Nam và các quốc gia khác.

Phía Nhật Bản:

Ông Hirotake Moriyama

Phía Việt Nam:

PGS. TS. Nguyễn Hoài Châu, Viện trưởng

02 năm

(từ tháng 3/2012 đến tháng 3/2014)

 

18.       

Biên bản cuộc họp

Trung tâm Khoa học Môi trường tại Saitama, Nhật Bản

Chuẩn bị thiết lập các hoạt động trao đổi khoa học, thông tin và ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác chính thức giữa hai bên

Phía Nhật Bản:

Ông Hiroshi Hoshino

Phía Việt Nam:

PGS. TS. Nguyễn Thị Huệ, Phó viện trưởng

 

 

19.       

Thỏa thuận hợp tác thực hiện nghiên cứu

TEPIA Corporation Japan

Thỏa thuận thực hiện Dự án “Giảm thiểu hiện tượng ấm lên toàn cầu” nếu dự án được NEDO chấp thuận hỗ trợ

Phía Việt Nam:

PGS. TS. Nguyễn Hoài Châu, Viện trưởng

 

 

20.       

Thỏa thuận hợp tác

Viện nghiên cứu khoa học Nông hóa và Thổ nhưỡng thành phố Kazan

Nghiên cứu sử dụng Bentonite để cải tạo đất, tăng sản lượng cây trồng.

Phía Kazan:

GS. TSKH. Akhtam Khusainovich Iaparov, Viện trưởng

Phía Việt Nam:

PGS. TS. Nguyễn Hoài Châu, Viện trưởng

Vô thời hạn

 

21.       

Thỏa thuận hợp tác

Công ty Những Công nghệ Hóa học tiên tiến, Moskva, Nga

Nghiên cứu sử dụng hợp chất amoni bậc 4 để khử nấm trong đất trồng trọt.

Phía Nga:

Ông Viatreslav Ivanovich Zotov, Tổng Giám đốc

Phía Việt Nam:

PGS. TS. Nguyễn Hoài Châu, Viện trưởng

01 năm

(2014)

 

22.       

Biên bản ghi nhớ giữa Công ty TNHH DongHwa ME và Phòng Gi ải pháp Công nghệ cải thiện môi trường

Công ty TNHH DongHwa ME

Địa chỉ: 173 Hwajeonsandan 1-ro, Gangseo-gu, Busan, Korea

- Trao đổi thông tin: các công bố, báo cáo, và các tài liệu khác liên quan đến nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực môi trường

- Trao đổi công nghệ: thông qua các hội thảo, seminar khoa học và các khoá đào tạo trong lĩnh vực nghiên cứu môi trường/ các lĩnh vực ứng dụng cùng quan tâm;

- Trao đổi chuyên gia kỹ thuật trong các lĩnh vực liên quan đến môi trường, các lĩnh vực ứng dụng đã được hai bên thỏa thuận.

- Tham gia các dự án hợp tác và nghiên cứu, cùng nỗ lực tìm kiếm các dự án hợp tác có liên kết với các tổ chức quốc tế hoặc các cơ quan hỗ trợ khác trong lĩnh vực môi trường/ các lĩnh vực ứng dụng cùng quan tâm

Phía Hàn Quốc:

Ông Iktae An – Giasm đốc Công ty TNHH DongHwa ME

Phía Việt Nam:

PGS.TS Nguyễn Hoài Châu – Viện trưởng Viện CNMT

TS. Nguyễn Thành Đồng – Trưởng phòng Giải pháp công nghệ cải thiện môi trường

05 năm

(2014-2019)

 

23.       

Biên bản ghi nhớ

Hiệp hội Môi trường Xanh – Hàn Quốc

- Trao đổi thông tin: các công bố, báo cáo, và các tài liệu khác liên quan đến nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực môi trường.

- Trao đổi công nghệ: thông qua các hội thảo, seminar khoa học và các khoá đào tạo trong lĩnh vực nghiên cứu môi trường/ các lĩnh vực ứng dụng cùng quan tâm;

- Trao đổi chuyên gia kỹ thuật trong các lĩnh vực liên quan đến môi trường, các lĩnh vực ứng dụng đã được hai bên thỏa thuận.

- Tham gia các dự án hợp tác và nghiên cứu, cùng nỗ lực tìm kiếm các dự án hợp tác có liên kết với các tổ chức quốc tế hoặc các cơ quan hỗ trợ khác trong lĩnh vực môi trường/ các lĩnh vực ứng dụng cùng quan tâm

Phía Hàn Quốc:

GS. Jay Myung Rim, Chủ tịch hiệp hội

Phía Việt Nam:

PGS. TS. Nguyễn Hoài Châu, Viện trưởng

05 năm

(từ tháng 10/2014 đến tháng 10/2019)

 

24.       

Biên bản ghi nhớ

Viện Nghiên cứu phát triển IRD, Pháp

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)

- Phát triển các dự án hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ môi trường

- Hỗ trợ các chương trình đào tạo của USTH: trao đổi cán bộ để thực hiện các nghiên cứu, giảng bài và thảo luận các kết quả nghiên cứu; hỗ trợ sinh viên USTH sử dụng các thiết bị của Viện; Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học; Cùng hướng dẫn sinh viên đại học và sau đại học

Phía Pháp:

GS. Pierre Sebban, Hiệu trưởng USTH

GS. Michel Laurent, Chủ tịch IRD

Phía Việt Nam:

PGS. TS. Nguyễn Hoài Châu, Viện trưởng

05 năm

(từ tháng 1/2014 – 1/2019)

 

25.       

Biên bản ghi nhớ

Trung tâm nghiên cứu môi trường (CESS) Saitama, Nhật Bản

- Đào tạo nâng cao và trao đổi nghiên cứu khoa học trong phân tích môi trường

- Phát triển kỹ năng phân tích nâng cao

Phía Nhật Bản: TS. Hiroshi Hoshino, giám đốc trung tâm môi trường thành phố Saitama

Phía Việt Nam:

PGS. TS. Nguyễn Hoài Châu, Viện trưởng

Vô thời hạn

 

26.       

Biên bản ghi nhớ

Công ty phân tích môi trường Kankyo Bunseki Kenkyusho, tỉnh Fukushima, Nhật Bản

-Phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Phát triển kỹ năng phân tích nâng cao

Nhật bản: Mrs. Kıkuchi Mihoko, giám đốc

Phía Việt Nam:

PGS. TS. Nguyễn Hoài Châu, Viện trưởng

Vô thời hạn

 

27.       

Hợp đồng Kinh tế

Viện nghiên cứu Quốc gia về Khoa học và Công nghệ công nghiệp tiên tiến Nhật Bản (AIST)

Hợp tác nghiên cứu của AIST trong việc thực hiện dự án “Ứng dụng hệ thống xử lý nước cải tiến rút gọn để cải thiện môi trường nước xung quanh bãi chôn lấp rác tại Việt Nam”

Phía Nhật Bản:

Ông Hiroaki Tao

Phía Việt Nam:

PGS.TS. Nguyễn Hoài Châu

 04 tháng

(từ tháng 11/2013 đến 28/2/2014)

 

28.       

Hợp đồng Kinh tế

Viện nghiên cứu Quốc gia về Khoa học và Công nghệ công nghiệp tiên tiến Nhật Bản (AIST)

Hợp tác nghiên cứu và thực hiện các công việc thực nghiệm xử lý nước rỉ rác cho công ty AIST

Phía Nhật Bản:

Ông Hiroaki Tao

Phía Việt Nam:

TS. Trịnh Văn Tuyên

06 tháng

(từ tháng 11/2014 đến hết tháng 4/2015)

 

29.       

Thỏa thuận hợp tác thực hiện nghiên cứu

Công ty Sekisui Aqua System Nhật Bản

Dự án “thực hiện nghiên cứu khả thi dự án cải thiện chất lượng môi trường nước thông qua ứng dụng công nghệ xử lý nước thải công nghiệp giàu hữu cơ”  dự án được triển khai lắp đặt và theo dõi vận hành tại Công ty CP sữa Hà Nội, bênh viện E trung ương.

Phía Nhật Bản:

Ông Tatsunori Kiku

Phía Việt Nam:

PGS. TS. Nguyễn Hoài Châu, Viện trưởng

2012 - 2015