Thống kê truy cập
4395336
Đang trực tuyến: 119
Trong tháng: 22903
Tổng số: 4395336

Tin tức đào tạo

Đánh giá luận văn thạc sĩ cho 03 học viên cao học khóa 2018-2020
Thứ Ba, 16/11/2021 | 12:00 SA

Ngày 29/10/2021, tại Học viện Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi đánh giá luận văn thạc sĩ cho 03 học viên cao học khoá 2018B (khoá 2018-2020), chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường thuộc Khoa Công nghệ môi trường. Mã số: 8 52 03 20.

 1. Học viên: Nguyễn Đắc Tuấn Thành

Đề tài: “Nghiên cứu sử dụng thiết bị sinh học màng (MBR) để xử lý thứ cấp chất màu Reactive Red120 sau quá trình ozzon hoá”

Người hướng dẫn 1: TS. Lê Thanh Sơn, Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm KHCNVN

Người hướng dẫn 2: TS. Đặng Thị Thơm, Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm KHCNVN

Các thành viên trong hội đồng bao gồm:

GS.TS. Trịnh Văn Tuyên  – Chủ tịch Hội đồng

TS. Nguyễn Trung Dũng – Phản biện 1

TS. Đỗ Xuân Trường – Phản biện 2

TS. Nguyễn Thị Thu Trang - Ủy viên

TS. Nguyễn Tuấn Minh - Ủy viên, Thư ký

Hội đồng đánh giá, kết luận cho luận văn thạc sĩ: 8,27 điểm

2. Học viên: Nguyễn Hồng Ngọc

Đề tài: “Nghiên cứu quá trình oxy hoá tiên tiến sử dụng vật liệu xúc tác nano để xử lý chất màu axit orange II”

Người hướng dẫn 1: TS. Đặng Thị Thơm, Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm KHCNVN

Người hướng dẫn 2: TS. Phan Ngọc Hồng, Trung tâm Phát triển công nghệ cao

Các thành viên trong hội đồng bao gồm:

GS.TS. Trịnh Văn Tuyên  – Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS. Đỗ Văn Mạnh – Phản biện 1

TS. Nguyễn Thị An Hằng – Phản biện 2

TS. Bùi Văn Hợi - Ủy viên

TS. Nguyễn Tuấn Minh - Ủy viên, Thư ký

Hội đồng đánh giá, kết luận cho luận văn thạc sĩ: 9,34 điểm

3. Học viên: Vũ Tiến Đức

Đề tài: “Nghiên cứu xử lý chất bảo vệ thực vật gốc lân hữu cơ bằng công nghệ Peroxone”

Người hướng dẫn 1: TS. Đặng Thị Thơm, Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm KHCNVN

Người hướng dẫn 2: GS.TS. Trịnh Văn Tuyên, Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm KHCNVN

Các thành viên trong hội đồng bao gồm:

PGS.TS. Đỗ Văn Mạnh  – Chủ tịch Hội đồng

TS. Đào Thành Dương – Phản biện 1

TS. Nguyễn Thị An Hằng – Phản biện 2

TS. Nguyễn Tuấn Minh - Ủy viên

TS. Nguyễn Thu Trang - Ủy viên, Thư ký

Hội đồng đánh giá, kết luận cho luận văn thạc sĩ: 9,02 điểm

Các thành viên trong các hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét, ý kiến phản biện, góp ý về mặt nội dung cũng như hình thức cho luận văn; nêu nhiều câu hỏi kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế của các học viên.

Kết quả đánh giá chung: các luận văn được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. 02 trong 03 luận văn được bảo vệ đã có bài báo khoa học. Trong quá trình học tập cũng như hoàn thành luận văn, Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của các học viên, học viên đã vận dụng sâu sắc các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài.

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ: