Giới thiệu chung 16/04/2018
Giới thiệu chung: Khoa Công nghệ môi trường trực thuộc Học viện Khoa học và Công nghệ, l...
Cơ cấu tổ chức 15/04/2018
 
Chuyên ngành và chương trình đào tạo 16/04/2018
CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG MÃ SỐ: 9 52 03 20
Chuẩn đầu ra tiến sĩ 16/04/2018
Chuẩn đầu ra tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường.
Thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo Thạc sĩ của Viện.... 01/02/2018
Viện Công nghệ môi trường xin trân trọng thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo Thạc s...
Sách chuyên khảo "Dung dịch hoạt hóa điện hóa - Công nghệ... 10/11/2015
Cuốn chuyên khảo ""Dung dịch hoạt hóa điện hóa - Công nghệ và ứng dụng" do GS.VS. V....
Thông báo về việc Xuất bản bộ sách Chuyên khảo Khoa học... 26/07/2015
Viện Công nghệ môi trường xin gửi tới các đơn vị trực thuộc công văn số 88 của NXB...
Sách chuyên khảo “ Vi khuẩn lam độc nước ngọt” 16/01/2015
Nằm trong khuôn khổ lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Viện Công ngh...
Sách chuyên khảo “Xử lý ô nhiễm môi trường bằng thực vật” 15/01/2015
Tập thể tác giả bao gồm: GS. Đặng Đình Kim, Lê Đức, Trần Văn Tựa, Bùi Thị Kim Anh,...
Hoạt động của viện