Quan trắc môi trường

Thứ Sáu, 12/05/2017 | 12:00 SA
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của Viện Công nghệ môi trường (cấp lần 2)

Viện Công nghệ môi trường được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường lần thứ 2 theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ, Số hiệu VIMCERTS 079.

Theo Quyết định số 983/QĐ-BTNMT ngày 23/04/2015 và Quyết định số 1071/QĐ-VCNMT ngày 11/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Công nghệ môi trường là đơn vị đáp ứng đầy đủ theo quy định của Chính Phủ về tính pháp lý, năng lực và điều kiện tổ chức các hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; đảm bảo chất lượng quan trắc ngòai hiện trường và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm.

 

Quyết định v/v chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường./.

 

 

 

 

Các bài viết khác
Hoạt động của viện