Giới thiệu cơ sở đào tạo

12/01/2015

IET - QLTH
Giới thiệu về cơ sở đào tạo trình độ Tiến Sĩ
§  Tên đơn vị: VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG §  Tên cơ quan chủ quản : Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam §  Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. §  ĐT: 04 3756 9134 (Viện trưởng) hoặc 04 375...
12/01/2015

IET - QLTH
Đội ngũ giảng viên của Viện Công nghệ môi trường
Viện Công nghệ môi trường có đội ngũ giảng viên gồm 1 giáo sư, 3  Phó Giáo sư, 17 Tiến sĩ và đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ hiện đang giảng dạy và công tác tại các trường Đại học, Viện nghiên cứu...
12/01/2015

IET - QLTH
Điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị
Viện Công nghệ môi trường có các hệ thống máy móc thiết bị hiện đại phục vụ cho nghiên cứu và giảng dạy đại học và sau đại học.
Hoạt động của viện