Thống kê truy cập
4027087
Đang trực tuyến: 232
Trong tháng: 46946
Tổng số: 4027087

Tin tức Khoa học Công nghệ

Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài cơ sở chọn lọc năm 2021
Thứ Hai, 14/12/2020 | 03:53 CH

Ngày 09/12/2020, Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt đề cương
đề tài cơ sở chọn lọc năm 2021 theo Quyết định số 416/QĐ-VCNMT ngày 10/11/2020 của Viện trưởng Viện Công nghệ môi trường. Các đề cương đề tài bao gồm:

1, Đề tài: Nghiên cứu quy trình phân tích chì (Pb) trong sơn trên thiết bị ICPMS 7700x

Đơn vị: Phòng phân tích Độc chất môi trường

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thanh Thảo

2, Đề tài: Nghiên cứu biến tính bùn thải và đánh giá khả năng hấp phụ amoni của vật liệu biến tính trong nước

Đơn vị: Phòng Công nghệ xử lý chất thải rắn và khí thải

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Tuấn Minh

3, Đề tài: Phân lập và tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả năng phân hủy thuốc nhuộm đỏ methyl từ nước thải dệt nhuộm và môi trường tự nhiên

Đơn vị: Phòng Vi sinh vật môi trường

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Sỹ Nguyên

4, Đề tài: Nghiên cứu đánh giá sự phân bố của một số nhóm chất ô nhiễm PAHs, PBDEs trong không khí xung quanh tại Hà Nội

Đơn vị: Phòng Phân tích chất lượng môi trường

Chủ nhiệm: Ths. Vũ Văn Tú

5, Đề tài: Nghiên cứu xử lý nitơ trong nước thải nuôi tôm mật độ cao nhằm mục đích tái sử dụng

Đơn vị: Phòng Ứng dụng và chuyển giao công nghệ

Chủ nhiệm: TS. Trần Mạnh Hải

6, Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng các hạt nano bạc trong ức chế sự phát triển của virus Dangue gây bệnh sốt xuất huyết

Đơn vị: Phòng Công nghệ thân môi trường

Chủ nhiệm: TS. Trần Thị Ngọc Dung

7, Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của dung dịch hoạt hóa điện hóa đến sự phát triển của một số loại rau thủy canh

Đơn vị: Phòng Công nghệ hóa lý môi trường

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Thanh Hải

8, Đề tài: Nghiên cứu sử dụng mô hình thiết kế mới để giảm thiểu sự tắc nghẽn của màng lọc trong hệ thống AnMBR

Đơn vị: Phòng Quy hoạch môi trường

Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Anh Thảo

9, Đề tài: Phân tích hàm lượng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật gốc cúc (Pyrethroid) trong hạt tiêu xanh ở giai đoạn thu hoạch trên thiết bị GC/MS/MS

Đơn vị: Trung tâm Công nghệ môi trường tại HCM

Chủ nhiệm: Ths. Lê Minh Tuấn

10, Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của độ muối đến hiệu quả xử lý sinh học các chất hữu cơ và dinh dưỡng trong nước thải chế biến thủy sản

Đơn vị: Phòng Công nghệ xử lý nước

Chủ nhiệm: TS. Phan Đỗ Hùng

11, Đề tài: Nghiên cứu xử lý đồng thời paracetamol và diclophenac bằng công nghệ MBR kết hợp oxy hóa tiên tiến sử dụng xúc tác quang hóa titan dioxit

Đơn vị: Phòng Giải pháp công nghệ cải thiện môi trường

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thành Đồng

12, Đề tài: Nghiên cứu đánh giá sự tích tụ vi nhựa trên các thành phần môi trường khác nhau tại vịnh Đà Nẵng

Đơn vị: Trung tâm Công nghệ môi trường tại Đà Nẵng

Chủ nhiệm: PGS.TS. Đỗ Văn Mạnh

13, Đề tài: Nghiên cứu ô nhiễm vi nhựa trong loài vẹm xanh Perna sp

Đơn vị: Phòng Thủy sinh học môi trường

Chủ nhiệm: PGS.TS. Dương Thị Thủy

14, Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng hệ fenton điện hóa sử dụng điện cực anot bằng vật liệu Ti/PbP2 để xử lý COD và độ màu trong nước rỉ rác bãi rác Nam Sơn sau tiền xử lý bằng keo tụ

Đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu và phát triển công nghệ màng

Chủ nhiệm: TS. Lê Thanh Sơn

Một số hình ảnh của buổi họp: