Hoạt động của viện
Thống kê truy cập
2918586
Đang trực tuyến: 12
Trong tháng: 14788
Tổng số: 2918586

Đào Tạo

Hội đồng đánh giá chuyên đề và tiểu luận tổng quan tiến sĩ cho NCS. Lưu Tuấn Dương
Thứ Tư, 01/07/2020 | 12:00 SA

 Ngày 30/6/2020, Khoa Công nghệ môi trường đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá chuyên đề và tiểu luận tổng quan tiến sĩ cho NCS. Lưu Tuấn Dương. Tên đề tài: Nghiên cứu xử lý hóa chất bảo vệ thực vật trong nước bằng quá trình oxy hóa điện hóa kết hợp với thiết bị phản ứng sinh học màng – MBR, với sự hướng dẫn của TS. Lê Thanh Sơn và PGS.TS. Nguyễn Quang Trung

 

 Các thành viên trong Hội đồng bao gồm:

PGS.TS. Trịnh Văn Tuyên - Chủ tịch 

TS. Nguyễn Tuấn Minh - Ủy viên, thư ký

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải - Ủy viên

Tên tiểu luận tổng quan: Nghiên cứu xử lý hóa chất bảo vệ thực vật trong nước bằng quá trình oxy hóa điện hóa kết hợp với thiết bị phản ứng sinh học – màng MBR

Chuyên đề 1: Nghiên cứu phân hủy glyphosate bằng quá trình Fenton điện hóa

Chuyên đề 2: Nghiên cứu xử lý hỗn hợp Glycine và axit photphoric bằng quá trình màng sinh học MBR

Chuyên đề 3: Nghiên cứu kết hợp quá trình Fenton điện hóa và quá trình màng sinh học MBR

Các thành viên Hội đồng nhận xét đề tài nghiên cứu có tính cần thiết, tính thời sự, ý nghĩa khoa học và tính khả thi trong điều kiện hiện nay. Hội đồng đã đưa ra những góp ý cho đề tài của NCS giúp cho NCS hoàn thiện tiểu luận tổng quan và đề cương chi tiết cũng như đề tài nghiên cứu được tiến hành thuận lợi, theo định hướng chính xác.

Một số hình ảnh của buổi họp