Thống kê truy cập
4027102
Đang trực tuyến: 175
Trong tháng: 46961
Tổng số: 4027102

Tin tức Khoa học Công nghệ

Họp Hội đồng thẩm định, đánh giá hồ sơ đăng ký của các nghiên cứu viên cao cấp (NCVCC) năm 2021
Thứ Tư, 23/12/2020 | 10:37 SA

Ngày 22/12/2020, Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định, đánh giá hồ sơ đăng ký của các nghiên cứu viên cao cấp (NCVCC) năm 2021 theo Quyết định số 432/QĐ-VCNMT ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Viện trưởng Viện Công nghệ môi trường. Danh sách các Hội đồng như sau:

Hội đồng 1: Hồ sơ hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2021 cho PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Hoài Châu

GS.TS. Đặng Đình Kim – chủ tịch

PGS.TS. Trịnh Văn Tuyên - Ủy viên

TS. NCVCC. Trần Văn Tựa - Ủy viên

PGS.TS. Tăng Thị Chính - Ủy viên

TS. Dương Thị Hạnh – Thư ký

Hội đồng 2: Hồ sơ hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2021 cho PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Thị Huệ

GS.TS. Đăng Đình Kim – Chủ tịch

TS. Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên

PGS.TS. Trịnh Văn Tuyên -Ủy viên

PGS.TS. Đỗ Văn Mạnh - Ủy viên

TS. Dương Thị Hạnh - Ủy viên- Thư ký

Hội đồng 3: Hồ sơ hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2021 cho PGS.TS.NCVCC. Đỗ Văn Mạnh

GS.TS. Đăng Đình Kim -Chủ tịch

PGS.TS. Trịnh Văn Tuyên - Ủy viên

TS. NCVCC. Trần Văn Tựa - Ủy viên

TS. Nguyễn Tuấn Minh - Ủy viên

TS. Dương Thị Hạnh - Ủy viên- Thư ký

Hội đồng 4: Hồ sơ hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2021 cho PGS.TS.NCVCC. Bùi Thị Kim Anh

GS.TS. Đăng Đình Kim - Chủ tịch

PGS.TS. Trịnh Văn Tuyên - Ủy viên

TS. NCVCC. Trần Văn Tựa - Ủy viên

TS. Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên

TS. Dương Thị Hạnh - Ủy viên- Thư ký

Hội đồng 5: Hồ sơ hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2021 cho PGS.TS.NCVCC. Trịnh Văn Tuyên

GS.TS. Đăng Đình Kim - Chủ tịch

TS. NCVCC. Trần Văn Tựa - Ủy viên

TS. Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên

TS. Nguyễn Viết Hoàng - Ủy viên

TS. Dương Thị Hạnh - Ủy viên- Thư ký

Hội đồng 6: Hồ sơ hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2021 cho PGS.TS.NCVCC. Dương Thị Thủy

GS.TS. Đăng Đình Kim - Chủ tịch

TS. Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên

PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ - Ủy viên

PGS.TS. Đỗ Văn Mạnh - Ủy viên

TS. Dương Thị Hạnh - Ủy viên- Thư ký

Hội đồng 7: Hồ sơ hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2021 cho PGS.TS.NCVCC. Tăng Thị Chính

GS.TS. Đăng Đình Kim - Chủ tịch

TS. NCVCC. Trần Văn Tựa - Ủy viên

PGS.TS. Dương Thị Thủy - Ủy viên

PGS.TS. Bùi Thị Kim Anh - Ủy viên

TS. Dương Thị Hạnh - Ủy viên- Thư ký

Trong buổi thẩm định, các chủ nhiệm đề tài đã trình bày các nội dung nghiên cứu của mình, và lắng nghe các ý kiện nhận xét, góp ý của các thành viên trong hội đồng. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, chủ nhiệm đề tài tiếp thu và chỉnh sửa, hoàn thiện bản đề cương đề xuất đề tài.

Một số hình ảnh của Hội đồng: