Thống kê truy cập
5090375
Đang trực tuyến: 229
Trong tháng: 1050
Tổng số: 5090375

Đào tạo Tiến sĩ

Họp Hội đồng đánh giá Chuyên đề Tiến sĩ và Tiểu luận Tổng quan cho Nghiên cứu sinh Đinh Văn Viện
Thứ Sáu, 14/05/2021 | 12:00 SA

Ngày 10/5/2021, Khoa Công nghệ môi trường đã tổ chức buổi họp Hội đồng đánh giá Chuyên đề Tiến sĩ và Tiểu luận tổng quan cho Nghiên cứu sinh Đinh Văn Viện, chuyên ngành Kỹ thuật môi trường (mã số: 9 52 03 20)

Ngày 10/5/2021, Khoa Công nghệ môi trường đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá Chuyên đề và Tiểu luận tổng quan tiến sĩ cho NCS. Đinh Văn Viện. Tên đề tài: Nghiên cứu xử lý nước thải chế biến thủy sản bằng thiết bị khí nâng hoạt động theo mẻ kết hợp thu hồi các chất dinh dưỡng nitơ, photpho; với sự hướng dẫn của TS. Phan Đỗ Hùng và PGS.TS Đặng Xuân Hiển.

Các thành viên trong Hội đồng bao gồm:

GS.TS Trịnh Văn Tuyên

PGS.TS. Đỗ Văn Mạnh

PGS.TS. Tăng Thị Chính

TS. Dương Thị Hạnh

Tên Tiểu luận tổng quan: Đặc trưng nước thải chế biến thuỷ sản và công nghệ xử lý nước thải chế biến thuỷ sản đang được ứng dụng hiện nay

Chuyên đề 1: Nghiên cứu phát triển thiết bị SBAR cải tiến để xử lý hiệu quả đồng thời hữu cơ và nitơ trong nước thải giàu chất dinh dưỡng

Chuyên đề 2: Nghiên cứu xử lý đồng thời hữu cơ và nitơ trong nước thải chế biến thuỷ sản trên thiết bị SBAR cải tiến

Chuyên đề 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ muối trong nước thải chế biến thuỷ sản đến hiệu quả xử lý chất hữu cơ và nitơ trên thiết bị SBAR cải tiến

 

Các thành viên Hội đồng nhận xét đề tài nghiên cứu có tính cần thiết, tính thời sự, ý nghĩa khoa học và tính khả thi trong điều kiện hiện nay. Hội đồng đã đưa ra những góp ý cho đề tài của NCS giúp cho NCS hoàn thiện tiểu luận tổng quan và đề cương chi tiết cũng như đề tài nghiên cứu được tiến hành thuận lợi, theo định hướng chính xác.

 

Một số hình ảnh của buổi họp: