Thống kê truy cập
5090382
Đang trực tuyến: 234
Trong tháng: 1057
Tổng số: 5090382

Đào tạo Tiến sĩ

Họp Hội đồng đánh giá Chuyên đề Tiến sĩ và Tiểu luận Tổng quan cho Nghiên cứu sinh Đỗ Thị Hải
Thứ Hai, 24/05/2021 | 12:00 SA

Ngày 21/5/2021, Khoa Công nghệ môi trường đã tổ chức buổi họp Hội đồng đánh giá Chuyên đề Tiến sĩ và Tiểu luận tổng quan cho Nghiên cứu sinh Đỗ Thị Hải, chuyên ngành Kỹ thuật môi trường (mã số: 9 52 03 20)

Ngày 21/5/2021, Khoa Công nghệ môi trường đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá chuyên đề và tiểu luận tổng quan tiến sĩ cho NCS. Đỗ Thị Hải. Tên đề tài: Sử dụng phương pháp chuyển hóa sinh học kết hợp bãi lọc trồng cây để xử lý kim loại nặng Fe,Mn trong nước thải mỏ than; với sự hướng dẫn của TS. Bùi Thị Kim Anh và TS. Lê Thanh Sơn.

Các thành viên trong Hội đồng bao gồm:

GS.TS. Đặng Đình Kim

GS. TS. Nguyễn Thị Huệ

PGS.TS. Đỗ Văn Bình

TS. Trần Văn Tựa

TS. Lê Thị Nhi Công

 

Tên Tiểu luận tổng quan: “Tổng quan về kim loại sắt, mangan trong nước thải mỏ, các phương pháp xử lý nước thải mỏ than, ứng dụng phương pháp chuyển hóa sinh học kết hợp bãi lọc trồng cây để xử lý Fe, Mn”.

Chuyên đề 1: “Nghiên cứu, lựa chọn một số vật liệu sinh học tự nhiên để xử lý Fe, Mn trong nước thải mỏ than”

Chuyên đề 2: “Nghiên cứu khả năng xử lý kim loại Fe, Mn trong nước thải mỏ bằng một số loài thực vật thủy sinh”

Chuyên đề 3: “Xây dựng quy trình công nghệ xử lý Fe, Mn trong nước thải mỏ than bằng một số vật liệu sinh học tự nhiên kết hợp với bãi lọc trồng cây nhân tạo”

 

Các thành viên Hội đồng nhận xét đề tài nghiên cứu có tính cần thiết, tính thời sự, ý nghĩa khoa học và tính khả thi trong điều kiện hiện nay. Hội đồng đã đưa ra những góp ý cho đề tài của NCS giúp cho NCS hoàn thiện tiểu luận tổng quan và đề cương chi tiết cũng như đề tài nghiên cứu được tiến hành thuận lợi, theo định hướng chính xác.

Một số hình ảnh của buổi họp: